Tunesië op weg naar echte democratie?

Nieuws

De aanstelling van Essebsi als nieuwe premier stemt hoopvol

Tunesië op weg naar echte democratie?

Sebastien Van den Bogaert

17 maart 2011

Terwijl de revolutie in Libië nog aanzienlijk wat media-aandacht ontvangt, is Tunesië al even naar de achtergrond verdwenen. Toch vinden daar momenteel ontwikkelingen plaats die cruciaal zijn voor toekomst van het land. De aanstelling van Béji Caïd Essebsi als nieuwe premier lijkt een stap in goede richting naar democratie.

Op 27 februari 2011 werd Béji Caïd Essebsi aangesteld als nieuwe premier van Tunesië door interim-president Fouad Mebazaa. De 84-jarige Essebsi volgt daarmee Mohamed Ghannouchi op, die onder druk van aanhoudende straatprotesten zijn functie neerlegde.

Essebsi is geen onbekende in de Tunesische politiek. Hij begon zijn carrière in 1956 als raadgever van voormalig president Habib Bourguiba, bekleedde vervolgens verscheidene ministerposten en was van 1990 tot 1991 voorzitter van het parlement. In 1994 stapte hij uit de politiek toen zijn mandaat als parlementslid ten einde liep.

Dat interim-president Mebazaa deze politieke coryfee nu heeft aangesteld om het land te leiden, doet hopen op een wezenlijke democratische transitie in Tunesië. Of deze hoop werkelijkheid wordt blijft afwachten. In een land waar veel politici meedraaiden in een corrupt dictatoriaal systeem, lijkt Essebsi alvast het geschikte profiel te hebben om democratie in zijn land te realiseren.

Onder Bourguiba gaf hij vaak blijk van onafhankelijkheid ten aanzien van zijn oversten. Zo verklaarde hij begin jaren 70 noch de man van Bourguiba te zijn, noch de man van iemand anders. Hiermee gaf Essebsi aan de voormalige president niet onvoorwaardelijk te steunen, maar steeds zijn eigen democratische idealen na te volgen. Zijn democratische idealen kwamen rond deze periode ook tot uiting binnen de Parti socialiste destourien, Bourguiba’s politieke partij. Daar ontpopte hij zich tot een van de eerste boegbeelden van de liberale vleugel van de partij die opkwam voor een pluralistische democratie. Zijn recente uitlatingen, waarbij hij het Tunesische volk feliciteerde voor de “authentieke volksrevolutie”, sterkt heel wat mensen in het geloof dat Essebsi de juiste man op de juiste plaats is.

Met het verleden aan zijn kant, krijgt Essebsi nu de kans om zijn idealen voor Tunesië te realiseren. Hij kondigde al aan maatregelen te willen nemen ten voordele van het jonge Tunesische volk. Zo wil hij onder meer het electorale systeem veranderen met als doel meer transparantie en het herstellen van het vertrouwen in de politiek. Of de weg naar echte democratie nu open ligt is nog een open vraag. Zeker is dat Essebsi meer vertrouwen geniet dan zijn voorganger.