Twee nieuwe kerncentrales voor Pakistan

Nieuws

Twee nieuwe kerncentrales voor Pakistan

Muddassir Rizvi

25 november 2002

De Pakistaanse regering staat op het punt om
de bouw van twee nieuwe kerncentrales officieel goed te keuren. Dat zegt dat
het Pakistaanse Comité voor Atoomenergie (PAEC), dat het gebruik van
Atoomenergie in Pakistan promoot. De bouw van de centrales zou nu snel
beginnen. De milieubeweging voelt zich op snelheid gepakt en vindt dat de
regering beter eerst werk maakt van de beveiliging van de bestaande
kerncentrales.

Pakistan heeft op dit moment twee kerncentrales: die van Karachi (KANUPP)en
Chashma centrale (CHASNUPP) bij de stad Mianwali. Het is op die sites dat de
Pakistaanse overheid twee nieuwe reactoren en krachtcentrales wil bouwen -
KANUPP-II en CHASNUPP-II. De bezwaren tegen de bouw van CHASNUPP-II zijn
dezelfde als die tegen CHASNUPP-I. De centrale in Chasma loost water in de
rivier de Indus, zodat een eventuele ramp verregaande radioactieve gevolgen
kan hebben voor alles wat zich stroomafwaarts bevindt. Bovendien ligt de
centrale in de buurt van dichtbevolkt landbouwgebied.

Milieugroepen betwijfelen of de veiligheid van de bestaande centrales wel
sluitend is. Maat het PAEC wijst erop dat Pakistan in orde is met de strenge
normen is van het International Agentschap voor Atoomenergie (IAEA) en dat
de veiligheid van de centrales bewaakt wordt door de Pakistaanse Raad voor
Nucleaire Controle. De tegenstanders van kernenergie hebben zo hun twijfels
bij de geloofwaardigheid van dat orgaan. De Raad is zogezegd een
onafhankelijk orgaan, maar iedereen weet dat het wordt geleid door een
gepensioneerde PAEC-ambtenaar. Hoe kan het dan onafhankelijk zijn? vraagt
Dr. A H Nayyar, een atoomfysicus en een rabiaat tegenstander van
kernenergie.

Het Pakistaanse Agentschap voor Milieubescherming (Pak-EPA) stelt dat het
PAEC vooruitloopt op de feiten. Die overheidsinstelling heeft nog geen
milieueffectenrapport opgesteld en dat is volgens de milieuwet van 1997 een
voorwaarde om te kunnen beginnen met grote bouwprojecten, en volgens het EPA
geldt dat zeker voor kerncentrales. Dat de vraag naar een MER zelfs nog niet
gesteld werd, baart de Pakistaanse milieugroepen bijzonder veel zorgen. De
bouw van de twee centrales is omgeven met een waas van geheimhouding en een
gebrek aan transparantie, zegt Nayyar. Alle informatie moet normaal
openbaar gemaakt worden.

Transparantie is niet de sterkste kant van het PAEC want het comité houdt
zich zowel bezig met atoomenergie als met atoomwapens. Zijn opdracht
overlapt met het nucleaire bewapeningsprogramma van het land en dat
verklaart waarom het PAEC zo weigerachtig staat tegenover openheid, zelfs al
gaat het om een doodgewoon programma voor atoomenergie, zegt Najum
Mushataq, een voormalig onderzoeker bij het Amerikaanse ‘Bulletin for Atomic
Scientists’.

Pakistan heeft momenteel een capaciteit van 18.062 megawatt om 12,5 miljoen
consumenten van elektriciteit te voorzien. Als de twee kerncentrales draaien
dan zal tien procent van de Pakistaanse energievoorziening uit nucleaire
bron afkomstig zijn.