“Tyfoon slingert land twintig jaar terug in de tijd”

Nieuws

“Tyfoon slingert land twintig jaar terug in de tijd”

“Tyfoon slingert land twintig jaar terug in de tijd”
“Tyfoon slingert land twintig jaar terug in de tijd”

IPS

24 juli 2014

Vanwege klimaatrampen is vechten tegen extreme armoede en honger als dweilen met de kraan open. Dat zeggen ngo’s en klimaatactivisten die betrokken zijn bij de uitwerking van de nieuwe Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties.

“Zonder een afname van de globale CO2-uitstoot zijn doelstellingen rond armoedebestrijding of andere SDG’s zinloos”, zegt Harjeet Singh van Action Aid International, een ngo met zetel in Johannesburg. “Een grote overstroming of tyfoon kan de ontwikkeling van een regio twintig jaar terugschroeven”.

Vorig jaar leidde tyfoon Haiyan tot meer dan zesduizend doden en twee miljoen daklozen in de Filipijnen, legt Singh uit. En minder dan een jaar daarvoor werden de Filipijnen al getroffen door de tyfoon Bopha, die meer dan duizend mensen doodde en voor ongeveer 260 miljoen euro schade aanrichtte.

De voorbije twee weken werden de Filipijnen opnieuw getroffen door twee verwoestende tyfoons. Tegen het einde van het tyfoonseizoen zou de eilandengroep het slachtoffer kunnen worden van maar liefst nog eens twintig tyfoons.

“Rampen hebben een impact op alle domeinen: voedselzekerheid, gezondheid, onderwijs, infrastructuur enzovoort. Je kan onmogelijk uit de armoede klimmen als je ieder jaar je huis moet heropbouwen”, zegt Singh.

Het voorbije weekend lanceerden de VN een eerste concept van de zeventien SDG’s, na anderhalf jaar discussie met meer dan zestig landen die vrijwillig deelnamen aan het proces. De SDG’s zijn een reeks doelstellingen die extreme armoede moeten uitroeien en duurzame ontwikkeling nastreven.

Als ze in 2015 definitief zijn, op het moment dat de huidige acht Millenniumdoelstellingen (MDG’s) verstrijken, moeten de SDG’s de leidraad vormen voor het milieu-, sociale en economische beleid van de internationale gemeenschap.

Warmer en vochtiger

“Alle weergebeurtenissen worden beïnvloed door klimaatverandering, omdat het milieu waarin ze plaatsvinden warmer en vochtiger is dan vroeger”, zegt Kevin Trenberth, klimaatexpert aan het National Center for Atmospheric Research in Colorado. Klimaatverandering veroorzaakt niet noodzakelijk rampen maar kan ze zeker erger maken, zegt Trenbert.

Volgens Bernadette Fischler, covoorzitter van de internationale ngo-coalitie Beyond 2015, moeten koolstofarme ontwikkelingsstrategieën integraal deel uitmaken van de SDG’s. “Klimaatverandering is een urgente zaak en moet een topprioriteit zijn in de SDG’s”, zegt Fischler.

In het huidige ontwerp van de SDG’s is klimaat de dertiende doelstelling. Ze roept landen op om “dringende actie te ondernemen om klimaatverandering en de impact ervan te bestrijden”. Er worden geen concrete cijfers genoemd voor de vermindering van de CO2-uitstoot. De genoemde doelen hebben vooral betrekking op de aanpassing aan de toekomstige impact van klimaatverandering.