UDPS eist hervatting registratie kiezers in Congo

Nieuws

UDPS eist hervatting registratie kiezers in Congo

Juakali Kambale

17 januari 2006

De Congolese oppositieleider Etienne Tshisekedi eist dat de registratie van kiezers hervat wordt. Dat zou vooral de UDPS goed uitkomen. Maar het kiescomité heeft het verzoek geweigerd, en de meerderheid van de Congolese bevolking lijkt achter die beslissing te staan.

Oorspronkelijk had de UDPS (Union pour la Démocratie et le Progrès Social) opgeroepen om de verkiezingen te boycotten, net als de registratie van kiezers die vorig jaar plaatsvond. Volgens de UDPS ging die registratie gepaard met tal van onregelmatigheden.

Op 2 januari maakte Tshisekedi een bocht van 180 graden door aan te kondigen dat zijn partij dan toch aan de verkiezingen zou deelnemen. Een en ander was het gevolg van de massale steun voor de nieuwe grondwet, die in december in een referendum werd goedgekeurd. Die goedkeuring was de voorwaarde voor het houden van de verkiezingen.

Etienne Tshisekedi (73) was verschillende keren minister en eerste minister in de regeringen van de voormalige president Mobutu Sese Seko. Door zijn steeds luidere kritiek op Mobutu’s beleid bleef hij echter nooit lang in functie. Ook toen Laurent Kabila, vader van de huidige president Joseph Kabila, aan de macht kwam, bleef hij oppositie voeren.

Na de ommezwaai eiste de UDPS dat de registratie hervat zou worden, zodat ook UDPS-sympathisanten hun stem kunnen uitbrengen.

Het kiescomité (CEI) antwoordde dat daar door tijdsnood geen sprake van kon zijn. De gemeenteraadsverkiezingen en de verkiezing van het parlement zijn gepland voor maart en april, terwijl de presidentsverkiezing in april en mei moeten plaatsvinden. Op 15 juni zou de nieuwe president ingezworen moeten worden.

De registratie van 24 miljoen kiezers vorig jaar was al een logistieke nachtmerrie. De hoofdschuldige daarvoor is wijlen president Mobutu, die het wegen- en spoorwegnetwerk in Congo - ongeveer even groot als West-Europa - indertijd schaamteloos liet verkommeren.

Het kiescomité liet wel weten dat UDPS-politici zich nog steeds verkiesbaar kunnen stellen. Thisekedi zou op die manier dus in elk geval kunnen deelnemen aan de verkiezingen.

De UDPS beschuldigt het kiescomité de PPRD (Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie) van president Joseph Kabila te bevoordelen.

De meerderheid van de Congolezen lijkt echter aan de kant van het verkiezingscomité te staan en verwijt de UDPS zich als een klein kind te gedragen.

Niemand heeft de UDPS het recht ontzegd om in de regering te zetelen, dus moet het niet komen aanzetten met verhalen over zogezegde uitsluiting, vindt mensenrechtenactivist Mayunga Mpuila.

Anderen roepen het kiescomité dan weer op zich flexibel op te stellen en de registratie van kiezers tenminste te heropenen in enkele steden.

De UDPS heeft zich inderdaad niet altijd verantwoordelijk gedragen in het verkiezingsproces, maar in dit land moet iedereen kunnen participeren om een vreedzaam einde van het transitieproces mogelijk te maken, zegt journalist Julien Lubunga.

Dit jaar worden voor het eerst in 45 jaar verkiezingen in Congo gehouden. Vóór 30 juni moet het land een nieuw parlement en een nieuwe president hebben. Dan loopt het mandaat af van de overgangsregering die sinds het vredesakkoord van december 2002 het land bestuurt. Het vredesakkoord maakte een eind aan vijf jaar burgeroorlog in het oosten van het land, een oorlog die vooral om de natuurrijkdommen in het gebied draaide. (JV/PD)