Vlaamse en Nederlandse natuurexperten reageren positief

Uitbreiding werkt: Zwinvlakte wemelt van zilverreigers, tureluurs en sternen

VisitFlanders (CC BY-NC-ND 2.0)

De uitbreiding van het Zwin loont, blijkt uit monitoring van Vlaamse en Nederlandse natuurexperten. Verschillende vis- en vogelsoorten hebben zich dankzij het natuurbeheer in de Zwinvlakte kunnen vestigen. Ornithologen spreken van een waar vogelparadijs.

Begin 2019 kreeg de zee via de Zwingeul weer toegang tot 120 hectare van de Willem-Leopoldpolder, die zich uitstrekt over België en Nederland. De resultaten van die ingreep zijn nu al te merken, blijkt uit onderzoek door het Agentschap voor Natuur en Bos in samenwerking met de Provincie Zeeland en het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust.

Meer leven

Uit de eerste resultaten blijkt dat de voormalige polder snel ingenomen is door de natuur. In de zomer van 2020 al eisten pioniersplanten als zeekraal en klein schorrenkruid een aanzienlijk deel van de oppervlakte op. Een jaar later bestond al een kwart van de hele oppervlakte uit lage schorre.

Het overgrote deel van de Zwinuitbreiding, zo’n 60 procent, bestaat uit kaal slik en nog eens 10 procent uit geulen met zeewater. Al in de eerste zomer na de uitbreiding vestigden zich daar enkele soorten en de biotoop evolueert snel.

De uitdieping en verbreding van de Zwingeul zorgen ervoor dat een veel grotere hoeveelheid zeewater dagelijks in en uit het Zwingebied kan stromen.

Onderzoek in de geulen toont de aanwezigheid aan van minstens zeven vissoorten waaronder de bedreigde paling, bot, sprot en zeebaars. De vangst van jonge vissen toont aan dat de uitbreiding ook al dienst doet als kraamkamer.

Vogelparadijs

Door verzanding taande de reputatie van het Zwin voor vogelkijkers. Maar de uitbreiding biedt vrijwel meteen soelaas: lepelaars en kleine zilverreigers vinden opnieuw hun weg naar het Zwin. Grote aantallen meeuwen en sterns komen er rusten, waaronder honderden grote sterns. In het winterseizoen strijken ganzen, kokmeeuwen en wulpen er neer.

Het gebied is op korte termijn ook belangrijk geworden voor doortrekkende en overwinterende eenden en steltlopers zoals de scholekster, kluut, tureluur en bontbekplevier. Voor die soorten heeft de Zwinuitbreiding zich meteen ontpopt tot een van de belangrijkste overwinteringsgebieden van België, zo niet het belangrijkste, stelt het rapport.

Het monitoringsonderzoek toonde verder aan dat het natuurbeheer werkt. De uitdieping en verbreding van de Zwingeul zorgen ervoor dat een veel grotere hoeveelheid zeewater dagelijks in en uit het Zwingebied kan stromen. De oude Zwinvlakte overstroomt daardoor op talrijke plaatsen opnieuw vaker en langduriger. De combinatie van natuurbeheer, zoals begrazing door runderen en het opnieuw vaker kunnen overstromen van de Zwinvlakte is niet alleen gunstig voor de typische plantengroei, maar ook voor broedende soorten zoals de tureluur.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 3030   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift

Met de steun van

 3030  

Onze leden

11.11.1111.11.11 Search For Common GroundSearch For Common Ground Broederlijk delenBroederlijk Delen Rikolto (Vredeseilanden)Rikolto ZebrastraatZebrastraat Fair Trade BelgiumFairtrade Belgium 
MemisaMemisa Plan BelgiePlan WSM (Wereldsolidariteit)WSM Oxfam BelgiëOxfam België  Handicap InternationalHandicap International Artsen Zonder VakantieArtsen Zonder Vakantie FosFOS
 UnicefUnicef  Dokters van de WereldDokters van de wereld Caritas VlaanderenCaritas Vlaanderen

© Wereldmediahuis vzw — 2024.

De Vlaamse overheid is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.