“Uitroeiing is duidelijk het einddoel”

Nieuws

“Uitroeiing is duidelijk het einddoel”

Joyce Mulama

11 augustus 2004

William Frist, de leider van de Republikeinse factie van de Amerikaanse Senaat is het niet eens met de inschatting van de EU dat de toestand in Darfur geen volkerenmoord is. “Er is een genocide aan de hand. De internationale gemeenschap mag de crisis de rug niet toekeren,” zo verklaarde de Republikeinse factieleider gisteren in Nairobi na een bezoek aan vluchtelingenkampen in Tsjaad, waar hij sprak met getuigen.

Vorige maand noemde het Amerikaanse Congres de toestand in Darfur al een genocide. Maar geen enkele regering gebruikt die zware term. De VS en de EU zijn net als andere ondertekenaars van het internationale genocidenverdrag genoopt om dan preventieve maatregelen te nemen.

Maar Frist, die vluchtelingenkampen in Tsjaad bezocht om er inwoners van Darfur te interviewen, concludeert op basis van de getuigenissen dat er een genocide wordt voorbereid in het westen van Soedan. “Ik herhaal: er is een duidelijk doel om de burgers uit te roeien,” zegt Frist.

De crisis begon vorig jaar toen het Bevrijdingsleger van Soedan en de Beweging voor Vrijheid en Gelijkheid de wapens opnamen uit protest tegen de verwaarlozing en het wanbestuur van de regio. De regering in Khartoum wordt door humanitaire organisaties beschuldigd de Arabische milities (Janjaweed) te steunen die op systematische wijze aanvallen uitvoeren tegen de zwarte bevolking in Darfur. Tussen de 36.000 en de 100.000 inwoners zijn sinds het begin van de moordpartijen, verkrachtingen, ontvoeringen en vernielingen gedood. Zo’n 1,2 miljoen mensen zijn op de vlucht geslagen, van wie 200.000 naar buurland Tsjaad.

De ontplooiing van westerse troepen in Darfur werd besproken, maar de regering van Soedan en de Arabische Liga verwerpen dat voorstel. Khartoum is minder gekant tegen een voorstel van de Afrikaanse Unie om 2.000 soldaten naar de regio te sturen om de AU-waarnemers te beschermen die toekijken op het bestand dat in april 2004 werd afgesloten tussen de regering en de rebellen.

Op 30 juli keurde de Veiligheidsraad van de VN een resolutie goed die dreigt met sancties als de regering er niet is slaagt om de Janjaweed te ontwapenen. De Republikeinse factieleider twijfelt eraan of dergelijke sancties een effect zullen hebben op Khartoum. (MM)