Keuze voor juiste teeltmethoden kan impact op klimaat aanzienlijk beperken

Uitstoot van methaan en lachgas bij rijstteelt

Pierre Pouliquain CC BY-NC 2.0

Rijstveld Thailand

Bij de teelt van rijst komt niet alleen methaan vrij, blijkt uit nieuw onderzoek in India. De keuze voor de juiste teeltmethoden kan de impact op het klimaat aanzienlijk beperken.

Bij de uitstoot van rijstvelden wordt vooral aan methaan gedacht. Maar als rijstvelden beurtelings overstroomd en drooggezet worden, stoten ze ook veel distikostofoxide of lachgas uit. Veel van de grote rijstproducenten zoals China, India en de VS rapporteren die uitstoot niet.

‘Rijstvelden die afwisselend overstromen en droog komen te staan, kunnen tot 45 keer meer stikstofoxide uitstoten’

Wetenschappers van de Amerikaanse milieuorganisatie Environmental Defense Fund (EDF) onderzochten rijstboerderijen in het zuiden van India en ontdekten dat lachgas een groot deel van de klimaatimpact van de rijstvelden kan uitmaken, veel meer dan de 10 procent waarvan tot voor kort werd uitgegaan.

Rijstvelden die afwisselend overstromen en droog komen te staan, kunnen tot 45 keer meer stikstofoxide uitstoten dan velden die continu onder water staan, blijkt uit het nieuwe onderzoek.

Die rol van distikstofoxide is belangrijk, omdat de stof langer in de atmosfeer blijft dan methaan.

Kort en lange termijn

De auteurs van de studie ontdekten een omgekeerde correlatie tussen methaan en lachgas: methoden om de methaanuitstoot van rijstvelden te doen dalen, kunnen de uitstoot van lachgas doen toenemen.

‘De volledige impact van de rijstteelt is aanzienlijk onderschat omdat er geen rekening werd gehouden met de uitstoot van distikstofoxide uit rijstvelden’, zegt Kritee Kritee, hoofdauteur van de studie in het tijdschrift PNAS. ‘Een meer beperkte aanvoer van water door een veranderend klimaat zou steeds meer regio’s kunnen doen kiezen voor het afwisselende model om water te besparen.’

De wetenschappers pleiten dan ook voor meer onderzoek naar de klimaatimpact van verschillende methoden en technieken. ‘Het is essentieel dat wetenschappers zowel de uitstoot van distikstofoxide als methaan in kaart brengen, om de vraag naar voedsel te verzoenen met de klimaatimpact van de rijstteelt’, zegt Kritee.

Rijst is een essentiële bron van voedsel voor de snel groeiende wereldbevolking: rijst biedt de mens meer calorieën dan welke andere voedselbron ter wereld ook. Maar de teelt is ook gulzig: rijst neemt 11 procent van het wereldwijde landbouwareaal in en is goed voor een derde van al het water dat voor irrigatie gebruikt wordt.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3184   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift