Uitzetting dreigt voor Rohingya-vluchtelingen in India

Nieuws

Uitzetting dreigt voor Rohingya-vluchtelingen in India

Uitzetting dreigt voor Rohingya-vluchtelingen in India
Uitzetting dreigt voor Rohingya-vluchtelingen in India

IPS

25 april 2018

Voor Rohingya-vluchtelingen in India dreigt uitzetting als het Hooggerechtshof plannen van de regering goedkeurt. De Rohingya leven veelal onder abominabele omstandigheden in opvangkampen.

Foreign and Commonwealth Office (OGL)

De Rohingya, die in hun land van herkomst vervolgd worden, zijn met 3 miljoen mensen de grootste staatloze bevolkingsgroep ter wereld.

Foreign and Commonwealth Office (OGL)​

Voor Rohingya-vluchtelingen in India dreigt uitzetting als het Hooggerechtshof plannen van de regering goedkeurt. De Rohingya leven veelal onder abominabele omstandigheden in opvangkampen.

Bij een verwoestende brand in Kalindi Kunj, bij New Delhi, brandden de onderkomens van 226 Rohingya-vluchtelingen uit Myanmar af. De ramp zette de schijnwerpers op het gebrekkige beleid ten aanzien van internationale migranten.

De Rohingya, die in hun land van herkomst vervolgd worden, zijn met 3 miljoen mensen de grootste staatloze bevolkingsgroep ter wereld.

De Rohingya, die in hun land van herkomst vervolgd worden, zijn met 3 miljoen mensen de grootste staatloze bevolkingsgroep ter wereld. Ze verspreidden zich over grote delen van Azië, inclusief India, Pakistan, Bangladesh, Thailand en Maleisië. Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) zijn er alleen al in Bangladesh 700.000 Rohingya-vluchtelingen.

Demografen wijzen erop dat de ontheemding van de Rohingya illustratief is voor een veel bredere trend. Volgens de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de VN, heeft de wereld momenteel te maken met een recordaantal vluchtelingen van 22,5 miljoen. De helft daarvan is jonger dan achttien jaar.

Dagloners

Ongeveer 40.000 Rohingya belandden in de afgelopen drie jaar in India, in steden als New Delhi, Jaipur, Hyderabad en Jammu. Een paar honderd streken neer in het kamp in Kalindi Kunj, dat in 2012 werd opgezet door een non-profitorganisatie.

In de meeste gevallen kwamen ze in India terecht na slechte ervaringen in kampen in Bangladesh en de stad Jammu, waar ze doelwit waren van radicale hindoegroepen.

De bewoners van het kamp werkten als dagloners of bij particuliere bedrijven. Enkele vluchtelingen runden een kiosk met kruidenierswaren in de buurt van het kamp. In de meeste gevallen kwamen ze in India terecht na slechte ervaringen in kampen in Bangladesh en Jammu (een stad in Noord-India), waar ze doelwit waren van radicale hindoegroepen.

Nuruddin (56), die al zijn bezittingen en papieren kwijtraakte bij de brand in Kalindi Kunj, zegt dat hij sinds 2016, het jaar waarin hij Myanmar ontvluchtte met zijn vrouw en vier kinderen, leeft als een vagebond. “We vluchtten naar Bangladesh, maar daar was het leven erg moeilijk. Ik kon geen werk vinden en het eten en de huisvesting waren slecht. Vorig jaar zijn we naar Delhi gegaan in de hoop daar een beter leven op te bouwen. Maar tot nu toe gaat het hier ook moeizaam”, zegt hij.

Momenteel buigt het Hooggerechtshof zich over de situatie in de Rohingya-kampen in Delhi, naar aanleiding van klachten over een gebrek aan basisvoorzieningen zoals drinkwater en toiletten.

Uitzetting

De Rohingya-kwestie werd in augustus vorig jaar onderdeel van een publiek debat, toen de regerende nationalistische hindoepartij Bhartiya Janata Party aan de 29 Indiase deelstaten vroeg illegale migranten, inclusief Rohingya-vluchtelingen, te identificeren voor uitzetting. Voorstanders van uitzetting beweren dat er veiligheidsrisico’s zijn en verwijzen naar mogelijke terreur.

Meenakshi Ganguly, directeur Zuid-Azië bij Human Rights Watch, verklaarde tegenover Scroll.in dat uitzetting “ongekend en onpraktisch” is. ‘Ongekend, omdat India altijd open heeft gestaan voor vluchtelingen en al helemaal nooit massaal mensen heeft uitgezet’, zegt ze. ‘En het is ook onpraktisch, want waar moeten ze heen? Ze hebben geen paspoorten en de Myanmarese regering erkent ze niet als legitieme burgers.’

Bij de grens tussen India en Bangladesh zijn daarvoor zesduizend militairen gestationeerd om de instroom van Rohingya tegen te houden.

Talloze migranten uit Nepal, Bangladesh en Pakistan vonden in de afgelopen jaren een thuis in India. Maar de regering probeert de instroom van Rohingya tegen te houden; bij de grens tussen India en Bangladesh zijn daarvoor zesduizend militairen gestationeerd.

Volgens activisten leven er duizenden vluchtelingen en asielzoekers in India (204.600 in 2011, volgens cijfers van de centrale overheid), maar is er een grijs gebied als het gaat om hun rechten. Er heerst het gevoel dat vluchtelingen een bedreiging vormen voor de veiligheid en een demografische onbalans creëren. Een binnenlands juridisch raamwerk om de basisrechten van vluchtelingen uit te breiden, ontbreekt.

Vrede en stabiliteit

Sinds de regering plannen aankondigde om illegale vluchtelingen uit te zetten, proberen de Rohingya hun uitzetting tegen te houden via het Hooggerechtshof. De regering voert echter aan dat India de VN-Vluchtelingenconventie uit 1951 niet heeft ondertekend. Landen die dat wel hebben gedaan, mogen vluchtelingen niet uitzetten naar een land waar hun leven gevaar loopt.

Hoewel India de vluchtelingenconventie niet heeft ondertekend, is het land wel partij in andere belangrijke internationale conventies, zoals de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens. Ook daarin speelt het beginsel van non-refoulement (niet terugsturen naar een land waar iemand gevaar loopt) een rol, zegt Shubha Goswami, advocaat bij het Hooggerechtshof. India heeft volgens hem dus een plicht zorg te dragen voor de Rohingya.

‘In plaats van aanstoot te nemen aan hun aanwezigheid, zou India de Rohingya moeten accepteren zoals alle andere vluchtelingen en hen op weg moeten helpen’, zegt Ranjan Biswas, voormalig hoogleraar Sociologie aan de Jawaharlal Nehru-universiteit in New Delhi. ‘Als grote regionale speler geeft de vluchtelingencrisis India een unieke kans om een voorbeeldfunctie te vervullen en te werken aan langetermijnoplossingen voor deze humanitaire crisis. Daarmee bevorder je vrede en stabiliteit in de regio.’