Uitzetting hulporganisaties bedreigt miljoen Soedanese levens

Nieuws

Uitzetting hulporganisaties bedreigt miljoen Soedanese levens

07 maart 2009

In Darfur dreigen meer dan één miloen mensen alle hulp te worden ontzegd nadat de Soedanese regering aankondigde 10 internationale hulporganisaties het land uit te zetten. Dit zegt Human Rights Watch.

Het internationaal humanitair recht verplicht Soedan nochtans te waarborgen dat hulpgoederen de mensen in conflictgebieden bereiken.
De aankondiging van de uitzetting kwam kort nadat het International Strafhof een aanhoudingsbevel uitvaardigde tegen president Omar Hassan Al Bashir, wegens oorlogsmisdaden en misdrijven tegen de menselijkheid in de West-Soedanese regio Darfur.
Human Rights Watch riep de regering op haar beslissing ongedaan te maken en om de geviseerde hulporganisaties onmiddellijk terug te roepen.

Vergeldingsacties

“President Al Bashir’s antwoord op de beschuldiging van misdaden in Darfur is niets meer dan een vergelding tegen de miljoenen mensen daar”, zei Georgette Gagnon, Afrika-directeur van Human Rights Watch.
“De Soedanese regering zou haar beslissing onmiddellijk moeten ongedaan maken. Zoniet zullen de burgers in Darfur opnieuw lijden onder de gevolgen van Khartoems politiek van machtsmisbruik”.

Rampzalige gevolgen

De tien organisaties, waaronder Oxfam, Artsen Zonder Grenzen, Save the Children, CARE en het International Rescue Committee, zouden naar schatting ongeveer 50 tot 70 procent van de totale humanitaire hulp in Darfur voor hun rekening nemen.
De meeste van deze organisaties hebben ook elders in het land programma’s lopen die op de helling komen te staan. Hun vertrek zou rampzalige gevolgen kunnen hebben voor meer dan een miljoen mensen.
 Human Rights Watch riep betrokken overheden en regionale organisaties op om druk uit te oefenen op Khartoem om de verdrijvingen onmiddellijk ongedaan te maken. In het bijzonder was de oproep gericht aan China en de Afrikaanse Unie, die nauwe banden hebben met Soedan.
Indien Soedan dit verzuimt, ligt het bij de Verenigde Naties, de Afrikaanse Unie en individuele overheden om vlug tot actie over te gaan, zoals het opleggen van sancties op Al Bashir en minister van humanitaire zaken Ahmed Haroun.

Staten moeten de boodschap sturen dat Khartoem niet met de levens van miljoenen spelen.

Licenties ingetrokken

Kort na de uitvaardiging van het aanhoudingsbevel op woensdag 4 maart ontvingen 10 internationale hulporganisaties een brief van de Commissie voor humanitaire hulp (HAC) van de Soedanese regering met het bericht dat hun licenties ingetrokken waren.
Diezelfde avond gingen HAC-ambtenaren rond om in de kantoren van de hulporganisaties telefonen en computers in beslag te nemen. Minstens één organisatie kreeg 24 uur om al haar internationaal personeel uit Soedan te evacueren. Anderen brengen hun personeel uit Darfur en elders over naar Khartoem.
De voorbije maanden kregen de hulporganisaties garanties van de Soedanese authoriteiten op blijvende steun. Nochtans wijst alles er nu op dat de uitzettingen op voorhand waren gepland. Op 1 maart deelde de HAC in Khartoem zes organisaties mee dat deze om “veiligheidsredenen” hun internationaal personeel tijdelijk moesten verplaatsen naar de hoofdstad.

Schuldig verzuim

Het internationaal recht stelt Soedan verantwoordelijk om bescherming en humanitaire bijstand te verlenen aan de vier miljoen mensen die getroffen zijn door het conflict in Darfur. Indien de regering zich hiertoe onbereidwillig of incapabel toont, zoals het geval is in Darfur, dan is het bij wet verplicht om ongehinderde toegang te verschaffen aan onafhankelijke en onpartijdige hulporganisaties.
Het onthouden van noodzakelijke hulp aan behoeftige bevolkingsgroepen kan beschouwd worden als een onwettige vergeldingsactie of een vorm van collectieve bestraffing, waardoor het internationaal humanitair recht wordt overtreden.
“Of een regering de aanklachten tegen Al Bashir nu steunt of niet, alle regeringen zouden Khartoem’s jammerlijke vergeldingspoging tegenover deze burgers moeten verwerpen”, zei Gagnon. “Staten moeten een boodschap zenden dat Khartoem niet met de levens van miljoenen spelen”.