UNEP en FAO gaan strijd aan tegen voedselverspilling

Nieuws

UNEP en FAO gaan strijd aan tegen voedselverspilling

UNEP en FAO gaan strijd aan tegen voedselverspilling
UNEP en FAO gaan strijd aan tegen voedselverspilling

24 januari 2013

UNEP en FAO, het milieuprogramma en de voedsel- en landbouworganisatie van de VN, lanceren een nieuwe campagne tegen voedselverlies en -verspilling. 'Think Eat Save' ondersteunt het bestaande Save Food initiatief, maar richt zich specifiek op verliezen en verspilling bij consumenten, de retailsector en de liefdadigheidssector. "Eenvoudige gedragsveranderingen kunnen al een wereld van verschil maken", klinkt het.

Concreet hopen UNEP en FAO met de campagne actie te stimuleren, een breed gedragen visie op duurzame voedselproductie en -consumptie te creëren en informatiedeling onder de verschillende initiatiefnemers te bevorderen. Mee aanleiding voor de campagne is de Rio+20 top in juni vorig jaar, waarop de verschillende staatshoofden hun fiat gaven voor een Framework of Programmes for Sustainable Consumption and Production Patterns. ‘Een programma rond duurzame consumptie en productie in de voedselsector vormt daarvan een vitaal onderdeel’, klinkt het.

1,3 miljard ton verloren

Volgens FAO gaat wereldwijd ongeveer één derde van alle voedsel verloren of wordt het verspild, elk jaar goed voor ongeveer 1,3 miljard ton voedsel. Verlies vindt voornamelijk plaats in de productiefase, van oogst tot verwerking en distributie, maar verspilling is typisch een kwaal van de consumptie- en retailfase.

Ontwikkelingslanden kampen vooral met het eerste probleem: ongeveer 95 procent van alle voedselverliezen vinden er plaats in de productiefase, als gevolg van beperkingen in onder meer oogsttechnieken, een gebrek aan goede bewaarfaciliteiten en infrastructuurproblemen. In ontwikkelde landen daarentegen is verspilling in de latere fasen van de voedselketen een groter probleem.

In de verwerking en retail worden grote hoeveelheden voedsel verspild omwille van kwaliteitsstandaarden, verwarring over houdbaarheidsdata en inefficiënte praktijken, en consumenten smijten te vaak consumeerbaar voedsel weg als gevolg van te volle koelkasten, te volle borden en foute bewaring.

Als we echt willen evolueren naar een duurzame wereld, moet de manier waarop we produceren en consumeren veranderen

Productie en consumptie veranderen

Per inwoner leidt dit ertoe dat Europa, Noord-Amerika en Oceanië jaarlijks tussen 95 en 115 kilogram voedsel verspillen, en Sub-Sahara Afrika en Zuid- en Zuidwest Azië 6 tot 11 kilogram. ‘In een wereld waarin 7 miljard mensen leven, tegen 2050 zelfs 9 miljard mensen, is een dergelijke verspilling moeilijk te begrijpen, zowel vanuit een economisch als ecologisch en moreel standpunt’, stelt VN- en UNEP-topman Achim Steiner.

Behalve naar de hoge kosten gekoppeld aan voedselverliezen, verwijst hij naar de verspilling van kostbare grondstoffen zoals water, land, meststoffen en arbeid, evenals naar de “nutteloze” uitstoot van broeikasgassen. ‘Als we echt willen evolueren naar een duurzame wereld, moet de manier waarop we produceren en consumeren veranderen’, besluit hij.

Honger de wereld uit

FAO-topman José Graziano da Silva sluit zich daarbij aan. ‘Bijna de helft van de voedselverspilling in industriële landen, ongeveer 300 miljoen ton per jaar, betreft voedsel dat nog consumeerbaar is. Dat volume is groter dan de netto productie van voedsel in Sub-Sahara Afrika, en zou volstaan om de 870 miljoen mensen die honger lijden in de wereld te voeden. Als we er dus in slagen om het verlies bij producenten te beperken door de introductie van betere technieken, en de verspilling bij consumenten te verminderen door een verandering in gedrag en mentaliteit, dan kunnen we de honger uit de wereld helpen.’

Om het succes van de campagne te verzekeren, doen UNEP en FAO een beroep op partnerorganisaties zoals Waste and Resources Action Programme (WRAP), die al ervaring hebben met vergelijkbare programma’s. WRAP heeft met zijn programma reeds succes gekend in het Verenigd Koninkrijk. Andere partners zijn nationale overheden en Messe Düsseldorf. Ook de Europese Commissie steunt de campagne, die nauw aansluit bij de eigen 2020-doelstellingen.