Unicef hoopt op universele bekrachtiging van protocollen Kinderrechtenverdrag

Nieuws

Unicef hoopt op universele bekrachtiging van protocollen Kinderrechtenverdrag

Unicef hoopt op universele bekrachtiging van protocollen Kinderrechtenverdrag
Unicef hoopt op universele bekrachtiging van protocollen Kinderrechtenverdrag

Lynn Symons

29 februari 2012

Unicef vierde maandag 27 februari de tiende verjaardag van de twee optionele protocollen van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Tijdens een conferentie in het Brusselse Egmontpaleis riepen de sprekers op om de rechten van het kind wereldwijd te blijven verdedigen. Ze hopen op een universele bekrachtiging van de aanvullende protocollen.

Tijdens de internationale conferentie – een initiatief van België en Unicef – in Brussel riep Unicef op tot een universele bekrachtiging van de protocollen van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind. De twee aanvullende protocollen gaan over kinderhandel, -prostitutie en -pornografie enerzijds en kinderen betrokken bij gewapende conflicten anderzijds. ‘De afgelopen tien jaar werden twee miljoen kinderen gedood en geraakten twaalf miljoen kinderen gewond in situaties van gewapend conflict’, schrijft Unicef. Daarnaast worden kinderen verkocht, misbruikt of uitgebuit, luidt het.

Unicef voert campagne voor de universele bekrachtiging van de protocollen. Op dit moment werden die al door 154 landen ondertekend. Negenendertig landen deden dat nog niet. Marta Santos Pais, Speciale Vertegenwoordiger van de secretaris-generaal van de VN inzake het Geweld tegen Kinderen, meent wel dat minstens 23 onder hen zich al formeel engageerden voor de ratificatie van de protocollen.

Belangrijke stap

Toch is die bekrachtiging slechts één belangrijke stap in een lang proces voor de bescherming van de kinderrechten. Nicholas K. Alipui, directeur van de Unicef-programma’s, noemt drie doelstellingen. In eerste instantie is een universele ratificatie van de protocollen noodzakelijk om de kinderrechten te verzekeren. Bovendien moeten landen maatregelen nemen tegen schendingen van die rechten. Ten slotte is het delen van hulpmiddelen en ervaring essentieel volgens Alipui. Een mondiale samenwerking ter bescherming van kinderen, maar ook betrouwbare data en investeren in onderwijs zijn van groot belang.

Ondertussen is er veel veranderd. Tien jaar geleden waren thema’s zoals kindsoldaten en kinderprostitutie amper bespreekbaar op wereldvlak. Toch mogen landen nu niet opgeven. Het werk dat tot nu toe verricht is, mag hier niet stoppen, verzekert Alipui.
Radhika Coomaraswamy, Speciale Vertegenwoordiger van de secretaris-generaal inzake kinderen en gewapende conflicten, hoopt dat landen het komende decennium nog meer aandacht zullen besteden aan de preventie van schendingen van de kinderrechten.

Hulp

John Kon Kelei was kindsoldaat in Zuid-Soedan en is medeoprichter van de organisatie “Network of Young People Affected by War” (NYPAW) die zich inzet voor de rechten van kinderen in conflictgebieden. Hij benadrukt dat de kinderen centraal moeten staan. ‘Kinderen in conflictgebieden moeten weten dat wapens niet de oplossing zijn’, vertelt Kelei. Bovendien is het vaak erg moeilijk als je kindsoldaat bent geweest om daarna terug te integreren in de maatschappij. Het is mogelijk om er bovenop te geraken, maar daarbij is hulp nodig. ‘Schrijf die jongeren niet af als een verloren generatie’, beklemtoont hij. Alle hulp is noodzakelijk en moet samengebracht worden. Onderwijs is volgens Kelei één van die middelen.

Klachtenprocedure

Vertegenwoordigers uit verschillende landen ontmoetten elkaar dinsdag in het Zwitserse Genève om een derde protocol te bekrachtigen. Het protocol gaat over een klachtenprocedure waarbij het mogelijk is klacht in te dienen bij het Comité voor de Rechten van het Kind bij een schending van de kinderrechten.
Op de conferentie beloofde België het derde protocol te ratificeren. Het is daarmee bij de eerste tien landen die het zullen bekrachtigen.