UNICEF wil kinderen een stem geven

Nieuws

UNICEF wil kinderen een stem geven

Diego Cevallos

11 december 2002

Het Kinderfonds van de Verenigde Naties
vindt dat de twee miljard kinderen op deze wereld het recht hebben om
gehoord te worden en volledig deel te kunnen hebben aan de samenleving. Door
kinderen te betrekken bij beslissingen die hen aanbelangen, zou er misschien
een kentering kunnen komen in huidige toestand van de wereld, waarin 150
miljoen kinderen lijden aan ondervoeding, 120 miljoen kinderen niet naar
school gaan en 6000 kinderen elke dag besmet raken met HIV.

Het UNICEF-rapport dat vandaag in verschillende hoofdsteden wordt
voorgesteld, pleit voor een grotere inspraak van kinderen in het gezin, de
school, de gemeenschap en het openbare leven. Volgens UNICEF zouden de
kinderen door die grotere betrokkenheid waardering leren hebben voor
democratie, vrede en sociale ontwikkeling. Dan kan een generatie ontstaan
die veel beter voorbereid en in staat is de problemen, ongelijkheid en
onrechtvaardigheid die zij heeft geërfd aan te pakken.

Wanneer regeringen, nationale en internationale instellingen geen werk
maken van de rechten en het welzijn van de kinderen, zullen de
ontwikkelingsdoelstellingen nooit worden bereikt, aldus het rapport.
Volgens het VN-Ontwikkelingsprogramma UNDP telt de wereld vandaag meer dan
tachtig democratische landen - bijna twee keer zoveel als twintig jaar
geleden. Maar toch geniet de democratie niet zoveel geloofwaardigheid bij de
kinderen op deze planeet. In een UNICEF-enquête in Latijns-Amerika en de
Cariben stelden twee kinderen op drie dat zij hun regering gedeeltelijk of
volledig wantrouwen. In Europa en Centraal-Azië beschouwen maar vier op tien
kinderen verkiezingen als een doeltreffende manier om de situatie in hun
land te verbeteren. Van de ondervraagde kinderen in Oost-Azië en het gebied
van de Stille Oceaan noemde maar drie procent een staatshoofd bij de mensen
voor wie zij bewondering hebben.

Daarom moet de democratie al bij jonge kinderen worden gepromoot, vindt
UNICEF. Democratie-opbouw moet met kinderen gebeuren - op basis van wat zij
leren tijdens de eigen groei en ontwikkeling, zo meldt het rapport. Daarom
moeten kinderen meer inspraak krijgen en moeten volwassen bereid zijn
controle, macht, besluitvorming en informatie te delen. In sommige gevallen
kan het niet delen van dergelijke verantwoordelijkheden dodelijke gevolgen
hebben voor een kind, zoals wat betreft de informatie over HIV en aids. Uit
studies in veertig landen blijkt dat de helft van de jongeren tussen 15 en
24 jaar ‘ernstige misvattingen’ heeft over de manier waarop HIV wordt
overgedragen. Bovendien hebben 14 miljoen kinderen jonger dan 15 een of
beide ouders verloren door aids.

Een van de maatstaven om het welzijn van kinderen over de hele wereld te
meten, zijn de kinder- en zuigelingensterftecijfers in de verschillende
landen. De landen met de hoogste sterftecijfers van kinderen onder de vijf
jaar liggen in Afrika, met Sierra Leone als trieste koploper. Zweden scoort
het best. Inzake zuigelingensterfte - van baby’s jonger dan een jaar - heeft
Afghanistan het meest te lijden, gevolgd door Angola en Guinee. Een andere
sociale indicator is de levensverwachting. Die ligt het laagst in Malawi,
Rwanda en Sierra Leone, met amper veertig jaar. Het land met de langste
gemiddelde leeftijd is Japan met 81 jaar.

UNICEF geeft toe dat het pretentieus kan klinken om inspraak te eisen voor
kinderen in een wereld vol armoede en ongelijkheid, waarin ook geen rekening
wordt gehouden met miljoenen volwassenen. Maar als de volwassenen en
regeringen van deze wereld echt de armoede en de ongelijkheid willen
aanpakken, moeten zij volgens de VN-organisatie in elk geval naar de
kinderen luisteren, hun mening respecteren en in overweging nemen omdat
kinderen de sleutel zijn voor de opbouw van een samenleving met meer
gelijkheid, democratie en verdraagzaamheid.