Vakbondswerk steeds gevaarlijker in Midden-Amerika

Nieuws

Vakbondswerk steeds gevaarlijker in Midden-Amerika

Raúl Gutiérrez

10 december 2008

Midden-Amerika is weer een van de gevaarlijkste regio’s ter wereld om aan vakbondswerk te doen. Dat zegt de Internationale Arbeidsorganisatie. De voorbije acht jaar werden er zeker acht vakbondsleiders vermoord.

Colombia is het allergevaarlijkste land voor vakbondsmensen – dit jaar werden daar al 40 militanten vermoord. Maar ook in Centraal-Amerika worden syndicale afgevaardigden steeds vaker bedreigd, gefolterd, mishandeld, ontvoerd en zelfs vermoord. Een tijdlang had de regio helemaal niet meer te maken met dergelijke vergrijpen tegen vakbondsmensen, schrijven de auteurs van een studie van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), maar nu zijn ze weer helemaal terug.

Achteruitgang

De veiligheid van vakbondsmensen in Midden-Amerika gaat weer achteruit sinds 2004, zegt Juan Manuel Sepúlveda van de IAO. Ze worden vaker ontslagen of gehinderd bij hun vakbondswerk. Het Comité voor Syndicale Vrijheid, een van de controleorganen van de IAO, kreeg dit decennium al duidelijk meer klachten binnen uit Midden-Amerika dan in de jaren 90.

El Salvador is een goed voorbeeld. Volgens José Martín Jiménez, de leider van Vakbondsfederatie van Salvadoraanse Arbeiders (CSTS), liepen dit jaar verscheidene pogingen om nieuwe bedrijfsvakbonden op te richten uit op collectieve ontslagen. In oktober zette de schoenenfabrikant Industrias Caricia bijvoorbeeld tien mensen op straat nadat die hadden geprobeerd zich te verenigen.

In 2004, 2006 en 2007 werden in El Salvador vakbondsmensen vermoord. Volgens Jiménez zijn de daders van die moorden nog steeds niet bestraft. Het Salvadoraanse gerecht zette de vakbondswereld ook een hak door in 2007 de ratificatie van de IAO-Conventie 87 door El Salvador ongrondwettelijk te verklaren. De conventie regelt het recht van de werknemers van openbare instellingen om zich te verenigen.