Valse start voor Glasgow: China presenteert mak klimaatplan

Nieuws

‘Een schaduw over de wereldwijde klimaatinspanningen’

Valse start voor Glasgow: China presenteert mak klimaatplan

Valse start voor Glasgow: China presenteert mak klimaatplan
Valse start voor Glasgow: China presenteert mak klimaatplan

IPS / Climate Home News

30 oktober 2021

China heeft nagelaten om zijn klimaatambitie op te krikken in de aanloop naar de cruciale klimaattop in Glasgow. In de officiële klimaatplannen die het land moest indienen werden slechts eerdere engagementen bevestigd, die door waarnemers als onvoldoende worden beschouwd.

Bernie Lee (China-expert bij denktank Chatham House): ‘Het klimaatplan van Peking is teleurstellend, en het is ver verwijderd van wat ’s werelds grootste uitstoter zou moeten doen. China legt de lat zeer laag en mist op die manier een kans op erkenning als een wereldleider.’

De Chinese regering bevestigde een reeks doelstellingen die president Xi Jinping eerder al uitgesproken had tijdens een klimaattop vorig jaar in het Verenigd Koninkrijk.

Peking deed dat in de officiële klimaatplannen die elke deelnemer aan COP26 bij de Verenigde Naties moet indienen. De VN-klimaatconferentie gaat 31 oktober van start. In het document legt China de diplomatieke druk om meer ambitie te tonen naast zich neer.

‘Het aanpakken van de klimaatverandering moet niet op verzoek van anderen gebeuren, maar op eigen initiatief van China’, staat er te lezen.

Chinese stroomcrisis

Waarnemers schrijven het gebrek aan nieuwe Chinese ambitie toe aan de recente stroomcrisis in het land, veroorzaakt door de stijgende prijs van steenkool. Ook de perceptie dat andere grote CO2-uitstoters, waaronder de VS, weinig actie ondernemen zou mee aan de basis liggen. Amerikaans president Joe Biden heeft namelijk de grootste moeite om het Congres te overtuigen om zijn ambitieus klimaatbeleid goed te keuren.

‘Peking moet met sterkere plannen komen die garanderen dat de uitstoot nog voor 2025 een piek bereikt.’

De Oost-Azië-expert van Greenpeace, Li Shuo, laat weten dat de beslissing van China ‘een schaduw werpt over de wereldwijde klimaatinspanningen’.

Hij vindt dat ‘interne economische onzekerheden’ en ‘wantrouwen tegenover het vermogen van de VS om zijn emissie- en klimaatfinancieringsdoelstellingen te behalen’ bijgedragen heeft aan de beslissing van Peking om de inspanningen niet te verhogen.

‘De planeet kan het zich niet veroorloven dat dit definitief is’, voegt hij eraan toe. ‘Peking moet met sterkere plannen komen die garanderen dat de uitstoot nog voor 2025 een piek bereikt.’

In de plannen die het ingediend heeft, houdt China vast aan het doel om de uitstoot pas te laten pieken voor 2030, en om de koolstofintensiteit (de hoeveelheid energiegerelateerde CO2-uitstoot gedeeld door het bbp) met meer dan 65 procent te doen dalen ten opzichte van het niveau van 2005.

Onder het plan zal het aandeel van niet-fossiele brandstoffen - inclusief kernenergie en hernieuwbare energiebronnen - tegen 2030 goed zijn voor een kwart van het totale energieverbruik. Tegen dan zal ook de capaciteit van wind- en zonne-energie meer dan 1,2 miljard kilowatt bedragen. Ook is er een doel om de omvang van de Chinese bossen tussen 2005 en 2030 met zes miljard kubieke meter te vergroten.

’s Werelds grootste uitstoter

‘Er is geen manier om dit te verbloemen’, zegt Bernie Lee, China-expert bij denktank Chatham House. ‘Het klimaatplan van Peking is teleurstellend, en het is ver verwijderd van wat ’s werelds grootste uitstoter zou moeten doen. China legt de lat zeer laag en mist op die manier een kans op erkenning als een wereldleider.’

Volgens Yan Qin, energiespecialist bij marktonderzoeksbureau Refinitiv, is de onwil van Peking te wijten aan de recente stroomtekorten. Ze zegt dat de stroomcrisis ‘het klimaatbeleid in China in het gedrang brengt, aangezien de autoriteiten zich nu bezighouden met het waarborgen van de energiezekerheid’.

E3G-analist Byford Tsang zegt dat hoewel het gebrek aan ambitie ‘teleurstellend’ is, China ‘naast deze doelen nog steeds veel kan betekenen in de komende twee weken’ op de G20 in Rome dit weekend en daarna op COP26.

China zou bijvoorbeeld een politieke toezegging kunnen steunen om vast te houden aan de doelstelling van 1,5 graden Celsius. Het kan ook een einddatum prikken voor het gebruik van steenkool in zijn elektriciteitssysteem op de G20, zegt hij.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk bij IPS-partner Climate Home News