Van geloof veranderen wordt staatszaak in Tamil Nadu

Nieuws

Van geloof veranderen wordt staatszaak in Tamil Nadu

S P Udayakumar

30 oktober 2002

Als het aan de deelstaatregering van het
Zuid-Idiase Tamil Nadu ligt, moeten hindoes die een ander geloof willen
aannemen, binnenkort eerst bij de gerechtelijke overheid bewijzen dat die
bekering op een persoonlijke beslissing berust en niet onder dwang, met
lokmiddelen of op frauduleuze wijze tot stand is gekomen. Priesters die op
dergelijke slinkse manieren gelovigen ronselen, zullen voor drie tot vier
jaar achter de tralies gaan. De grootste regeringspartij in de federale
regering, de hindoenationalistische Bharatiya Janata Party (BJP), juicht het
wetsontwerp toe en hoopt dat andere deelstaten het voorbeeld volgen.

De bekering tot een meer egalitaire godsdienst als het christendom, de islam
of het boeddhisme vormt voor de ‘laagste’ hindoes - de zogenaamde
kastenlozen of Dalits - een uitweg uit het verdrukkende kastensysteem. Maar
hindoes uit hogere kasten zijn niet opgezet met die bekeringen - hun macht
wordt erdoor ondergraven. Al jarenlang worden de minderheidsgodsdiensten in
India er dan ook van beschuldigd gelovigen te ronselen door arme hindoes
onder druk te zetten, angst aan te jagen of hun geld of hulp aan te bieden.

Die hetze lijkt nu in Tamil Nadu door de regerende All-India Anna Dravida
Munnetra Kazhagam (AIADMK) en haar deelstaatpremier Jayalalitha Jayaraman te
zijn overgenomen. De ‘Tamil Nadu Prohibition of Forcible Conversion of
Religion Ordinance 2002’ voert een gevangenisstraf van drie jaar en een
boete van 1.000 euro in voor iedereen die mensen onder dwang tracht te
bekeren. Wie op vrouwen, kinderen, leden van etnische minderheden en andere
achtergestelde groepen mikt, kan zelfs voor vier jaar de cel ingaan en
betaalt tot 2.000 euro boete. Het wetsontwerp, dat nog door het
deelstaatparlement moet worden bekrachtigd, viseert vooral christelijke
missionarissen. India telt maar enkele tientallen miljoenen christenen, maar
in het zuiden van het land vormen ze een niet te verwaarlozen minderheid. De
gereputeerde onderwijsinstellingen van de katholieke Kerk oefenen ook op
niet-katholieken een grote aantrekkingskracht uit en katholieke organisaties
zijn ook oververtegenwoordigd in de strijd tegen de armoede en de
marginalisering van de zwakste bevolkingsgroepen. De katholieken vrezen dat
die activiteiten nu in een kwaad daglicht komen te staan. Vorige wek
donderdag gingen de katholieke scholen in de deelstaat dicht uit protest
tegen het wetsontwerp. Moslims en Dalits hielden protestvasten.

De BJP, die 1999 de federale regering in handen kreeg nadat ze jarenlang de
hindoes had opgezet tegen de aanzienlijke moslimminderheid in het land,
heeft alleen applaus voor het wetsontwerp. Tijdens het bewind van de BJP
vonden er in India meer aanslagen op christenen en katholieke kerken plaats
dan ooit tevoren. Eenmaal in de regering leek de BJP wel weer vrede te
willen sluiten met de Indiase moslims, maar die dooi was van korte duur.
Eerder dit jaar stierven er bij een regelrechte pogrom tegen moslims in de
westelijke deelstaat Gujarat meer dan 2.000 mensen. De regering keek de
andere kant op.

De wet krijgt ook veel steun van de leiders van de hoge hindoekastes in
Tamil Nadu. Sri Jayendra Saraswath, een van de grote namen in de
hindoehiërarchie die zetelt in de stad Kanchi, vindt dat andere deelstaten
maar gauw gelijkaardige wetteksten moeten stemmen. Het is betreurenswaardig
dat hier 50 jaar nadat we onze vrijheid hebben herwonnen (van de Britten)
nog altijd bekeringen plaatsvinden in de naam van God. Maar Saraswath doet
de geschiedenis geweld aan door het christendom gelijk te schakelen met het
geloof van de voormalige bezetters. Eeuwen voordat de eerste Europese
kolonisten voet aan wel zetten op het Indische subcontinent, waren er in het
zuiden van India al vroegchristelijke nederzettingen ontstaan.

De meeste hindoeleiders blijven blind voor de reden van al die bekeringen
van Dalits. Toch zijn er illustraties genoeg van de vernederende behandeling
die kastenlozen ten deel valt. Op 15 oktober werden in de noordelijke
deelstaat Haryana vijf Dalits uit het dorp Dulina gelyncht omdat ze een koe
zouden hebben gedood om haar huid te bemachtigen. De vijf waren eerst
gearresteerd door de politie, die hen dan uitleverde aan een woeste menigte.
Later onderzoek wees uit dat de koe een natuurlijke dood was gestorven. Maar
de leider van het Wereldhindoeforum (VHP), een van de grote organisaties
achter de BJP, verklaarde dat hij niet inzat met het incident. Het leven van
een heilige koe is nu eenmaal meer waard dan dat van vijf Dalits, aldus
Kishore. Zondag traden in Gurgaon, de hoofdstad van Haryana 80 Dalits
waaronder de families van vier van de vijf slachtoffers over tot het
boeddhisme; anderen bekeerden zich tot de islam en het christendom.