Minister bevestigt: ‘Stadsbendes ingeschakeld als veiligheidspersoneel Congolese vips’

Nieuws

Minister bevestigt: ‘Stadsbendes ingeschakeld als veiligheidspersoneel Congolese vips’

Minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere (CD&V) bevestigt dat in het verleden is vastgesteld dat leden van de Brusselse stadsbendes werden ingeschakeld als veiligheidspersoneel bij het bezoek van Congolese vips aan België.

Naar aanleiding van het MO*artikel Stadsbendes leveren protectie Congolese vips stelde senator Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) een parlementaire vraag aan Vanackere. Minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) las het antwoord van zijn partijgenoot voor: ‘Eind januari 2010 werd ik ervan op de hoogte gebracht dat in het verleden is vastgesteld dat leden van stadsbendes werden ingeschakeld als veiligheidspersoneel bij het bezoek van Congolese vips aan België.’

‘De Veiligheidsdiensten hebben dat destijds met de Congolese ambassade besproken teneinde herhaling te voorkomen. Volgens de informatie waarover we thans beschikken, hebben die contacten een positief gevolg gehad en wordt van dergelijke praktijken niet langer melding gemaakt. Ons land kan dit soort praktijken niet dulden.’

‘Wanneer daarbij bovendien als misdrijf gekwalificeerde feiten zouden worden gepleegd, wordt van de politie- en inlichtingendiensten trouwens verwacht dat ze de procureur des Konings hiervan inlichten. Zowel voor een informeel als voor een officieel bezoek van een buitenlandse bedreigde vip, bestaan duidelijke afspraken en regels over de organisatie van de veiligheidsmaatregelen die moeten worden gerespecteerd. Die regels zijn alle bevoegde diensten bekend.’

Van Hauthem: ‘Uit het antwoord van de minister blijkt dat de gewraakte praktijken niet verzonnen zijn. Pas eind januari 2010 (in de periode dat MO* onderzoek deed naar het fenomeen, kc) echter werd de ambassade erop gewezen dat die praktijken niet geoorloofd zijn. Intussen was een en ander al acht jaar aan de gang. Waarom heeft een officiële Belgische reactie zo lang op zich laten wachten?’

‘De minister geeft grif toe dat stadsbendes zijn ingeschakeld als bodyguards bij informele bezoeken van vips uit de Democratische republiek Congo. Dat is toch wel sterk. Dat noopt mij tot twee extra vragen. Is het nu zeker dat aan die praktijken een einde is gesteld? Wat heeft de procureur des Konings met die informatie gedaan?’

Minister van Justitie De Clerck: ‘Ik heb nooit beweerd dat de procureur des Konings van die praktijk op de hoogte is gebracht, maar wel dat hij op de hoogte dient te worden gebracht als zulks opnieuw voorvalt.’

Ook minister Turtelboom reageert

Kamerlid Ben Weyts (N-VA) stelde een parlementaire vraag over de problematiek aan minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom (Open VLD). Ook Turtelboom bevestigt dat minister Vanackere eind januari 2010 op de hoogte werd gebracht.
‘Tussen de FOD’s Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Zaken en Justitie werd een protocolakkoord gesloten waarmee de beveiliging van buitenlandse personaliteiten geregeld wordt’, aldus Turtelboom. ‘Hierbij worden maatregelen genomen bij formele bezoeken aan België. Het is aan de ambassade om de FOD Buitenlandse Zaken in te lichten over een bezoek en om een volledig programma te bezorgen. Het is de FOD Buitenlandse Zaken, die het geheel bezorgt aan het crisiscentrum, dat maatregelen bepaalt voor de persoon die in België op bezoek komt.’
 
‘Natuurlijk kan een ambassade beslissen om zelf bijkomende maatregelen te nemen in verband met het privébezoek van een personaliteit van haar land aan België, maar dan moet de Belgische reglementering ter zake wel gevolgd worden. Zowel voor een informeel als voor een officieel bezoek van een buitenlandse bedreigde vip bestaan er dus duidelijke afspraken en regels over de organisatie van de veiligheidsmaatregelen. Die regels moeten worden gerespecteerd en zijn bekend bij alle betrokken partijen.’
 
‘De beveiliging van de Congolese vips door leden van stadsbendes werd daarom destijds door de veiligheidsdiensten van de Congolese ambassade besproken, teneinde dat te vermijden. Op basis van de informatie waarover ik thans beschik, kan ik u zeggen dat de contacten een positief gevolg hebben gehad en dat hiervan niet langer melding wordt gemaakt.’