Vandana Shiva steunt het verzet tegen Europese zadenwet

Nieuws

Vandana Shiva steunt het verzet tegen Europese zadenwet

Vandana Shiva steunt het verzet tegen Europese zadenwet
Vandana Shiva steunt het verzet tegen Europese zadenwet

19 september 2013

Tijdens een bezoek aan bioboerderij De Akelei in Schriek liet de Indiase activiste Vandana Shiva meteen verstaan dat zij over de zadenkwestie hetzelfde denkt als de groene fractie in het Europees Parlement: "De manier waarop we omgaan met zaad is bepalend voor het voedselsysteem. Nieuwe Europese wetgeving rond landbouwzaden bedreigt de biodiversiteit en de diversiteit van het voedselaanbod."

Shiva verblijft twee dagen in België op uitnodiging van Bart Staes, Europarlementslid van de groene fractie, en de groene denktank Oikos. De Indiase wetenschapster en milieuactiviste Vandana Shiva reist de wereld rond om steun te vragen voor kleine, onafhankelijke boeren en verzet te kweken tegen multinationals die ggo’s op de velden loslaten.

“EU beledigt boeren”

Zij weet als geen ander duidelijk te maken wat er op het spel staat door de op til zijnde Europese wetgeving rond landbouwzaden. “Terwijl de Europese Commissie het aan de lidstaten over laat om te beslissen of ze ggo’s willen telen, werkt ze aan een centraal systeem om te beheren welke variëteiten in het veld van een boer groeien. De EU beledigt boeren, die in haar ogen niet meer dan kopers van zaaigoed zijn, door de zaden te willen registreren die ze zelf vermeerderen zoals ze dat altijd al gedaan hebben.”

Volksvertegenwoordiger Dirk Peeters is een aandachtig toeschouwer in Schriek. Hij hoopt dat Vlaanderen zijn stem zal verheffen in het Europese debat. Alleen is hij niet gerust in de opinie die Vlaanderen zal vertolken. “Kiezen voor het Instituut voor Biotechnologie en voor ggo-veldproeven is kiezen voor een verdere patentering van zaden.” Daar staat volgens Peeters te weinig onderzoek naar agro-ecologie tegenover.

Het Vlaams parlementslid voor Groen hoopt dat een diversiteit aan zaden en gewassen bewaard kan blijven, evenals de mogelijkheid voor boeren om zelf zaaigoed te veredelen en vermeerderen. Hij betreurt dat de biodiversiteit in landbouwzaden onder druk staat door het streven naar een uniforme voedselkwaliteit, en wijt dat aan het grootschalig, intensief en exportgericht landbouwmodel.

Van Schriek naar Brussel

Op hun bioboerderij De Akelei in Schriek bewijzen Johan D’hulster en Greet Lambrecht dat je de consument kan verleiden met een divers aanbod voedselgewassen. Van wel tien verschillende groenten houden zij eigen telersselecties in stand. Qua opbrengst staan die aan de top van wat er qua variëteiten aan tuinbouwgewassen op de markt is. “De Europese zadenwetgeving dreigt te vergooien wat tuinders generatie op generatie aan elkaar doorgeven”, vreest Greet. “Met onze telersselecties worden wij tegen onze wil meegesleurd in het zog van de bedrijven die zaaigoed commercialiseren.”

Van Schriek trok Bart Staes, EU-parlementslid voor Groen, met Shiva naar Gent en naar het Europees Parlement in Brussel om de voorgestelde Europese zadenwetgeving van tafel te vegen. Zaden moeten door Europa geregistreerd worden. Dat kan alleen als ze aan de DUS-criteria (onderscheidbaar, uniform en stabiel) voldoen. “Dit staat (bio)diversiteit in de weg en zorgt ervoor dat zaden niet meer aangepast zijn aan lokale, culturele en klimatologische omstandigheden”, vindt Staes.

De uniformiteit waar Europa naar streeft, brengt volgens Shiva (de kwaliteit van) ons voedselaanbod in het gedrang. Bart Staes vreest op zijn beurt een enorm tekort aan zaaigoed voor een duurzame, energie-efficiënte landbouw met weinig inputs, zoals de biologische landbouw. “Wat we nodig hebben, is een divers aanbod aan zaden zodat landbouw beter bestand is tegen ziekten en klimaatverandering. Door het Europese systeem hebben boeren niet eens meer de keuze om andere variëteiten te gebruiken.”

Nog volgens Staes controleren tien multinationals 70 procent van de mondiale zadenmarkt. “Dit creëert een alles behalve efficiënt industrieel landbouwsysteem, dat is gebaseerd op intensieve en dure inzet van energie en chemische stoffen, dat duidelijk niet in staat is om de wereldbevolking te voeden en dat niet zou kunnen blijven bestaan zonder miljarden subsidies.”

De wet van de zaden

Wie meer wil weten over de standpunten van Vandana Shiva in het zaaddebat kan het boekje De wet van de zaden lezen. Dat is een vertaling die denktank Oikos en de Europese groene fractie maakten van het originele werk The Law of the Seeds dat door Shiva zelf geschreven werd. Dirk Holemans (Oikos) en Bart Staes gebruiken de inleiding om de lezer bewust te maken van de commerciële machtsstrijd rond zaaigoed, met multinationals zoals Monsanto in de hoofdrol.