Het land met de grootste kans op natuurrampen

Nieuws

Het land met de grootste kans op natuurrampen

Het land met de grootste kans op natuurrampen
Het land met de grootste kans op natuurrampen

Michiel Petitjean

04 mei 2016

De World Risk Index toont in welk land de bevolking het vaakst blootgesteld wordt aan droogte, overstroming en de gevolgen van een stijgende zeespiegel. De eilandengroep Vanuatu spant de kroon in 2015: rampen treffen er een derde van de bevolking. Qatar bengelt onderaan de lijst met geen enkel risico op een natuurramp.

Elk jaar brengt het Institute for Environment & Human Security van de VN een rapport uit over de economische, ecologische en sociale staat van bijna alle landen ter wereld. In haar World Risk Index rangschikt het instituut landen op basis van twee factoren: de frequentie van natuurrampen en de manier waarop landen daarop reageren. Enkele factoren die in rekening gebracht worden, zijn de staat van de infrastructuur, de kwaliteit van de huizen, medische dienstverlening en het opleidingsniveau.

De eilandengroep Vanuatu, gelegen tussen Australië en de Fiji-eilanden, was afgelopen jaar het meest risicovolle land volgens de index. De staat telt 260.000 inwoners van wie er 95.000 in risicovolle gebieden leven. Met 36,72 procent van de bevolking scoort Vanuatu het slechts van de 171 landen die opgenomen zijn in de lijst.

Een derde van de inwoners leeft in risicogebied.

In 2015 troffen een aardbeving, een vulkaanuitbarsting en een cycloon het land op enkele weken tijd. Maar niet enkel de frequentie van de rampen zijn een probleem voor het eiland. In tegenstellingen tot grotere eilandengroepen zoals de Filipijnen, veroorzaken stormen enorme schade. Zo moest de hele bevolking steun leveren om de hoofdstad Port Vila weer op te bouwen.

Geografische ligging

Qatar zet met 0,08 procent het beste resultaat neer. EM-Dat, de internationale rampendatabase, meldt geen enkele natuurramp in het land sinds het begin van de metingen in 1900. EM-Dat beschikt over gegevens van meer dan elfduizend rampen.

Het emiraat blijft gespaard van natuurrampen door de geografische ligging van het land. Qatar ligt ver verwijderd van de hotspots in Oceanië, Zuidoost-Azië en Centraal-Amerika.

Roderick Eime (CC BY 2.0)

Vanuatu: grootste kans op natuurrampen.

Roderick Eime (CC BY 2.0)

Eilanden

Japan is het enige ontwikkelde land dat meer dan tien procent scoort. Door de blootstelling van het eiland aan heel wat vormen van natuurrampen, stond het land tot voor kort op de vierde plek. Japan investeerde recent een enorm bedrag in de bestrijding van rampen en zakte in 2015 terug tot een zeventiende plaats.

Maar zelfs landen die redelijk goed zijn voorbereid op natuurrampen, komen soms in de problemen. Een reeks van rampen lijkt daarbij de grootste boosdoener. Japan viel in 2011 ten prooi aan een aardbeving waarop een tsunami volgde die een nucleaire ramp veroorzaakte. Het land betreurde toen 15.000 doden.

Drie eilanden staan bovenaan in de lijst op de World Risk Index.

Acht eilandengroepen prijken in de top 15 van de index. Door de klimaatverandering treffen cyclonen en overstromingen heel wat eilanden vaker dan vroeger. Toch ontsnappen enkele eilanden aan de weersomstandigheden. Zo staat Barbados op plaats 168 met slechts 1,22 procent op een risico. Ook de Seychellen (2,56 procent) en Cyprus (2,76 procent) doen het goed.

Droogte

Waar Vanuatu vooral af te rekenen krijgt met watersnood, valt Afrika ten prooi aan droogte. El Niño houdt grote delen in Oost- en Zuidelijk Afrika in zijn greep en veroorzaakt er grote droogte en een chronisch voedseltekort. Meer dan 36 miljoen mensen in Afrika leden in 2015 honger.

Droogte treft Afrika meer dan andere (natuur)rampen. Volgens PreventionWeb trof de droogte tussen 1890 en 2008 meer dan 250 miljoen Afrikanen. De droogte in Kenia van 1999 alleen trof ongeveer 23 miljoen mensen.

In de World Risk Index vallen slechts elf procent van de landen in de sub-Sahara onder “lage of zeer lage risico’s”. In Latijns-Amerika is dat dertig procent en in Europa zeventig procent.

Oxfam International (CC BY-NC-ND 2.0)

In Afrika is niet water, maar een gebrek aan water problematisch.

Oxfam International (CC BY-NC-ND 2.0)

Toch is de index geen glazen bol. Vorig jaar trof een aardbeving Nepal en maakte bijna 9000 slachtoffers. Het land staat nochtans op plek 138 en behoort in de categorie “lage risico’s”.

Enkele landen zijn niet opgenomen in de lijst omwille van een gebrek aan data. België staat op plaats 140 met een risico van 3,26 procent.

Honger

Elk jaar focust het Institute for Environment & Human Security op een ander thema. In 2015 was dat voedsel. In september vorig jaar beloofden meer dan honderdvijftig staatshoofden en regeringsleiders dat er geen honger meer zou zijn in 2030.

Ze keurden het “Zero Hunger”-plan goed in New York, een van de zeventien doelstellingen op de VN-top voor duurzame ontwikkeling. Vorig jaar telde de wereld nog 795 miljoen mensen die ondervoed zijn.

Het World Risk Report stelt dat minder natuurrampen automatisch zullen bijdragen tot minder honger. Het rapport is hier te vinden.