"Veel gelijkenissen met Iraanse revolutie"

Nieuws

"Veel gelijkenissen met Iraanse revolutie"

Jelle Mampaey

28 oktober 2011

Mahnaz Afkhami, Iraans minister voor vrouwen onder het bewind van de sjah (1976-1978), ziet parallellen tussen de Arabische lente en de Iraanse revolutie eind jaren zeventig. “Gelukkig heeft de Arabische wereld geen Khomeini”, zegt ze. “Maar voor de rest zijn er veel gelijkenissen.”

“Tijdens de revolutie werd er in Iran niet gediscussieerd over verschillen”, zegt Mahnaz Afkhami, die ook aanwezig was op de WIDE-conferentie in Brussel. “Iedereen was samen tegen één vijand. Na de revolutie veranderde dat. Khomeini sprak voor de revolutie gematigde taal. Hij was een verzoener. Na de revolutie radicaliseerden zijn woorden.”

Ook Afkhami ziet geen gematigd islamisme. “Gematigd islamisme is een betekenisloos concept. Islamisten identificeren zich in de eerste plaats als religieus, terwijl wij willen dat religie vrij is. Als je wil dat religie vrij is, is het nutteloos je in de eerste plaats als religieus te identificeren. Islamitische democratie bestaat niet. Islamitisch feminisme bestaat niet. Er zijn geen islamitische mensenrechten. Er zijn ook geen christelijke mensenrechten. Mensenrechten zijn mensenrechten. Aanvaard geen vorm van mensenrechten waar een kwalificatie aan toegevoegd wordt!”

Afkhami is hoopvol, volgens haar zal het islamisme uiteindelijk het onderspit delven. “Moslims zijn niet anders dan mensen elders in de wereld. De moslimjongeren, 70 procent van de bevolking, willen wat jongeren elders in de wereld willen. Wat wij willen is wat de mensen willen. We zijn aan de winnende hand als we onze boodschap goed formuleren.” Volgens haar willen de jongeren in de Arabische wereld geen sharia, wel een democratische samenleving en godsdienstvrijheid.

Lees ook: Arabische vrouwen vrezen opkomst islamisme.