Veelgestelde vragen over aasgierfondsen

Nieuws

Veelgestelde vragen over aasgierfondsen

25 april 2009

Aasgierfondsen blijven de Belgische ontwikkelingshulp blokkeren. Maar wat zijn aasgierfondsen, en hoe is België slachtoffer ervan?

Wat zijn aasgierfondsen?

Banken of overheden die nog geld tegoed hebben van de armste ontwikkelingslanden, maar er van uitgaan dat ze dat geld toch nooit zullen kunnen recupereren, kunnen die schulden doorverkopen. Commerciële kredietinstellingen kopen de schulden op aan een lager bedrag dan de werkelijke waarde. Door vervolgens het ontwikkelingsland alsnog juridisch te dwingen de volledige schuld plus rente te voldoen, hopen zij er een commerciële slag uit te slaan.

Hoe is België slachtoffer van aasgierfondsen?

Het aasgierfonds Kensington International, gevestigd op de Kaaimaneilanden, heeft op 30 december 2004 voor een rechtbank van eerste aanleg in Brussel juridisch beslag laten leggen op Belgisch ontwikkelingsgeld dat bestemd was voor Congo-Brazzaville. De bouw van een waterkrachtcentrale in het land ligt daardoor stil.

Hoe pakt België aasgierfondsen aan?

België heeft begin 2008 een wetsvoorstel goedgekeurd dat de inbeslagname van geld bestemd voor ontwikkelingssamenwerking en leningen van staat tot staat in het kader van ontwikkelingssamenwerking onmogelijk maakt. Commerciële kredietinstellingen kunnen dus niet langer beslag laten leggen op Belgisch ontwikkelingsgeld dat bedoeld is voor ontwikkelingslanden.

Zijn de getroffen landen daardoor gevrijwaard van deze praktijken?

Nee. De aasgierfondsen vereisen een internationale aanpak. Er zouden internationale afspraken moeten worden gemaakt opdat de schulden van land tot land niet langer zouden worden doorverkocht aan deze aasgierfondsen. Het IMF zou ook een collectieve schuldenregeling voor arme landen moeten uitwerken.

Heeft de wet tegen aasgierfondsen effect?

De wet werkt niet proactief, daardoor kan België nog altijd geen nieuwe leningen toekennen aan de Democratische Republiek Congo en Congo-Brazzaville. Aasgierfondsen kunnen namelijk ook op de nieuwe leningen nog beslag leggen zolang de Belgische rechtbank geen uitspraak ten gronde doet over gelijkaardige acties van die fondsen in het verleden.

Wanneer wordt een uitspraak van de rechtbank verwacht?

Een uitspraak ten gronde door een Belgische rechtbank werd in januari of februari 2009 verwacht, maar die is er nog altijd niet gekomen.