‘Veiligheidsraad doet te weinig tegen ronselen kindsoldaten’

Nieuws

‘Veiligheidsraad doet te weinig tegen ronselen kindsoldaten’

Thalif Deen

11 juli 2005

De VN-Veiligheidsraad moet volgens dertien Westerse landen meer doen tegen het ronselen van kindsoldaten. Ze eisen een nieuwe resolutie die het mogelijk moet maken om ronselaars internationaal te sanctioneren.

De basis voor een resolutie werd al in februari gelegd tijdens een bijeenkomst van de vijftien leden van de Veiligheidsraad. Daar werden de aanbevelingen uit een VN-rapport overgenomen. De auteurs van het rapport vonden onder meer dat leiders die kindsoldaten inzetten reisbeperkingen opgelegd moeten krijgen en uitgesloten moeten worden van bestuursstructuren en amnestiebepalingen.

De Veiligheidsraad moet nog steeds een nieuwe resolutie aannemen over deze dringende kwestie, zegt Alan Rock, permanent afgevaardigde voor Canada bij de Verenigde Naties. De Raad heeft de afgelopen jaren diverse resoluties aangenomen over kinderen in gewapende conflicten, maar er zijn geen controlemechanismen. Er is een nieuwe resolutie nodig om de ideeën in concrete actie te kunnen omzetten.

De brief aan de Veiligheidsraad is behalve door Canada, ondertekend door Andorra, Australië, Oostenrijk, Finland, Duitsland, Liechtenstein, Noorwegen, Nederland, San Marino, Zweden, Zwitserland en Nieuw-Zeeland. De landen willen dat de Veiligheidsraad een resolutie aanneemt om de situatie te verbeteren van de miljoenen kinderen die te maken hebben met de vreselijke gevolgen van gewapende conflicten.

Dat de Veiligheidsraad nog geen overeenstemming heeft bereikt over de kwestie, komt doordat er verschil van mening bestaat tussen de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad, de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Frankrijk, China en Rusland. De Veiligheidsraad zou voorzichtiger zijn geworden met het opleggen van embargo’s in conflictsituaties, gezien de verwoestende gevolgen van de VN-sancties tegen Irak tijdens het bewind van Saddam Hoessein. De Raad weigerde tot nu toe ook sancties op te leggen aan Sudan, ondanks de beschuldigingen van genocide in de provincie Darfur. Zowel China als Rusland, die grote militaire en economische belangen hebben in Sudan, zijn tegen sancties.

Olara Otunnu, speciaal VN-vertegenwoordiger voor Kinderen en Gewapende Conflicten, voert al een tijd campagne voor maatregelen tegen regeringen en rebellen die kinderen inzetten in conflicten. Als maatregelen zorgvuldig overwogen worden, dan kunnen ze het gewenste effect hebben, zegt hij. Naast het uitsluiten van regerings- en opstandelingenleiders van bestuursstructuren en amnestiebepalingen, wil Otunnu de financiële en militaire steun aan die leiders stoppen.

In een rapport aan de Veiligheidsraad noemde Otunnu in februari 54 partijen die misbruik maken van kinderen. Tot die 54 partijen horen ook regeringstroepen of rebellengroepen - of soms allebei - in landen als Burundi, Ivoorkust, de Democratische Republiek Congo, Somalië, Sudan, Colombia, Birma, Nepal, de Filipijnen, Sri Lanka en Uganda.

Hoewel het aantal kindsoldaten de afgelopen jaren is afgenomen, worden wereldwijd nog steeds 250.000 kinderen ingezet als soldaten, dragers, spionnen of seksslaven. (JS/MM)