“Veiligheidsraad moet klimaatzondaars straffen”

Nieuws

“Veiligheidsraad moet klimaatzondaars straffen”

Haider Rizvi

13 februari 2008

De VN-Veiligheidsraad moet sancties opleggen aan landen die te veel broeikasgassen uitstoten. Dat vinden de zogenaamde kleine eilandstaten, gebieden in de Stille Oceaan die onder de golven verdwijnen als de zeespiegel stijgt.

De Veiligheidsraad, het machtigste orgaan van de Verenigde Naties, moet zijn autoriteit gebruiken om landen te dwingen de klimaatverandering tegen te gaan, stellen de kleine eilandstaten. “De V-raad moet een verdere verslechtering van de situatie tegengaan”, verklaarde Stuart Beck begin deze week op een tweedaagse vergadering van de Algemene Vergadering van de VN in New York. Beck is de VN-ambassadeur van de eilandstaat Palau en sprak als vertegenwoordiger van alle bedreigde eilanden in de Stille Oceaan.
Nu al verjaagt het stijgende water kustbewoners van sommige eilanden uit hun dorpen, zegt Beck. “We hebben niet alle antwoorden, maar er is wetenschappelijke zekerheid dat het de overmatige uitstoot van broeikasgassen is die ons voorbestaan en de internationale veiligheid bedreigt”.
De Veiligheidsraad waakt over vrede en veiligheid en tot nader order niet over het klimaat. Maar volgens Beck bedreigen milieuproblemen van een dergelijke omvang automatisch ook de wereldvrede. Hij riep de Veiligheidsraad dan ook op voor alle VN-lidstaten emissieplafonds vast te leggen. De dreiging met sancties zou alle landen ervan moeten overtuigen zich daar aan te houden.
“Grote landen kunnen dijken bouwen of hun bevolking naar hogergelegen gebieden verhuizen. Kleine eilandstaten kunnen dat niet – ze kunnen nu alleen toekijken hoe hun cultuur verloren gaat.”

Even gevaarlijk als bommen

Eerder hebben al andere vertegenwoordigers van de eilanden in de Stille Oceaan de Veiligheidsraad opgeroepen in actie te komen. In naam van het Pacific Island Forum vergeleek Robert Aisi, de VN-ambassadeur van Papoea-Nieuw-Guinea, vorig jaar de bedreiging die voor kleine eilanden uitgaat van de klimaatverandering met “het gevaar van geweren en bommen voor grotere landen.” De stijging van de zeespiegel kan volgens hem in de regio van de Stille Oceaan leiden tot grote vluchtelingenstromen.
 
De tweedaagse vergadering over de klimaatverandering was georganiseerd door Srgjan Kerim, de voorzitter van de Algemene Vergadering van de VN. Kerim vindt dat de Verenigde Naties al hun gewicht in de schaal moeten leggen om de wereld op de koers van de zogenaamde Routekaart van Bali te houden. Eind vorig jaar spraken 187 landen op het Indonesische eiland af binnen twee jaar onderhandelingen af te ronden over een opvolger van het protocol van Kyoto. Dat nieuwe verdrag moet ervoor zorgen dat de wereld na 2012 haar uitstoot aan broeikasgassen nog veel sterker inperkt. Verder zal er ook worden onderhandeld over aanpassingsmaatregelen aan de onvermijdbare klimaatveranderingen en aan de financiering daarvan.
“Veel landen kunnen niet wachten tot een verdere reductie van de uitstoot effect heeft”, zegt Kerim. “Er zijn concrete en snelle maatregelen nodig om de meest kwetsbare landen te helpen zich aan te passen aan de klimaatverandering.”
Aan de vergadering in New York namen ook niet-diplomaten deel. Richard Branson, de voorzitter van Virgin, lanceerde de idee van een “internationale war room”, een onafhankelijke vergadering van wetenschappers, economen en ondernemers die de overheden, bedrijven en het middenveld aanspoort om grootschalige actie te ondernemen. “Het zou een unieke combinatie worden van ondernemerskracht, de beste gegevens en de macht om geld te mobiliseren en het beleid te beïnvloeden”, argumenteerde Branson
Branson heeft een prijs van 25 miljoen dollar (17 miljoen euro) uitgeloofd om wetenschappers en uitvinders aan te zetten met technische oplossingen voor de dag te komen voor het klimaatprobleem.