Venezuela heeft ongezien veel illegale goud- en diamantmijnen

Nieuws

Illegale goudwinning gaat gepaard met andere criminele praktijken

Venezuela heeft ongezien veel illegale goud- en diamantmijnen

Venezuela heeft ongezien veel illegale goud- en diamantmijnen
Venezuela heeft ongezien veel illegale goud- en diamantmijnen

IPS - Marina Lemle

29 december 2018

Een studie heeft duizenden illegale ontmijningssites in het Amazonegebied blootgelegd. Venezuela blijkt de grootste schender.

Allan Hopkins CC BY-NC-ND 2.0

De Potaro River en de omliggende streek wordt bedreigd door illegale goud- en diamantwinning

Allan Hopkins CC BY-NC-ND 2.0

Een studie heeft duizenden illegale ontmijningssites in het Amazonegebied blootgelegd. Venezuela blijkt de grootste schender. Het Amazonian Georeferenced Socio-Environmental Information Network (RAISG) is een koepel van maatschappelijke organisaties uit zes landen: Bolivia, Brazilië, Colombia, Ecuador, Peru en Venezuela, die de studie hebben uitgevoerd.

Daaruit blijkt dat er minstens 2312 extractiepunten zijn –die nog niet zichtbaar zijn op satellietbeelden maar waar mijnbouw wordt gerapporteerd door de inheemse bevolking of de lokale media– en 245 zones die zichtbaar zijn voor de satelliet.

Op deze plaatsen wordt meestal goud gewonnen, maar ook diamant en coltan, een erts dat wordt gebruikt in herlaadbare batterijen.

Grondgebied Venezuela

De meeste mijnen bevinden zich op het grondgebied van Venezuela, een land dat momenteel in crisis is en te lijden heeft onder hyperinflatie, hongersnood, ziekte, misdaad en massale migratie onder president Nicolás Maduro.

“De zones werden afgebakend na analyse van de satellietbeelden, al was het voor de echte ontmijningspunten niet altijd gemakkelijk om grenzen te trekken”, vertelt Júlia Jacomini, aardwetenschapper en onderzoekster bij RAISG.

“De sociale en milieuproblemen die worden veroorzaakt door illegale mijnbouw in de Amazone zijn enorm: drugshandel en kinderprostitutie”

“De trend geeft wel aan dat we na verloop van tijd altijd meer verfijnen en ook de punten beter in kaart kunnen brengen en indelen bij bepaalde zones.”

RAISG heeft ook de rivieren aangeduid die aangetast zijn door de mijnbouw en de wegen in kaart gebracht die gebruikt worden om machines aan te voeren en gewonnen mineralen af te voeren.

Voor de rivieren heeft illegale mijnbouw een nadelige impact op de rivierbodem en het gebruik van kwik (traditioneel gebruikt in de kleine mijnbouw, met name de goudwinning) veroorzaakt vissterfte en is een bedreiging voor de gezondheid van de mens.

“De sociale en milieuproblemen die worden veroorzaakt door illegale mijnbouw in de Amazone zijn enorm. Het dient ook in herinnering gebracht te worden dat deze activiteiten altijd gepaard gaan met andere criminaliteit zoals drugshandel en kinderprostitutie”, zegt Jacomini.

Samenwerking

RAISG wil bereiken dat er een grensoverschrijdende samenwerking ontstaat tussen de negen landen die binnen het uitgebreide Amazonegebied liggen, om samen het probleem aan te pakken.

Volgens aardwetenschapper Neli Aparecida de Mello-Théry, professor aan de Universiteit van São Paulo, was niemand op de hoogte van de grootte van de schaal van de illegale mijnbouw. Ze gelooft dat de omvang die door de studie werd blootgelegd, ertoe zal leiden dat de autoriteiten moeten ingrijpen.