Venezuela kiest voor Zuid-Zuidsamenwerking tegen de honger

Nieuws

Venezuela kiest voor Zuid-Zuidsamenwerking tegen de honger

Humberto Márquez

10 oktober 2002

Venezuela kampt momenteel met een vrij ernstig hongerprobleem. Eén op zes Venezolanen heeft niet voldoende te eten. De regering van Hugo Chávez wil haar toevlucht zoeken tot samenwerking met andere landen in het Zuiden om een grotere voedselzekerheid en -soevereiniteit voor zijn land te bereiken. Hij wil ook andere ontwikkelingslanden steunen om hetzelfde te doen.

Volgens de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties FAO behoort Venezuela tot de Latijns-Amerikaanse en Caribische landen met een matig hongerprobleem. In deze regio hebben andere landen het zwaarder te verduren. In Argentinië woeden ongekende hongerproblemen tengevolge van de economische instorting en Guatemala, Nicaragua, Honduras en El Salvador hebben te kampen met ondervoeding als gevolg van natuurrampen en de instorting van de prijs van een aantal landbouwproducten zoals koffie.

Volgens de FAO krijgt ten minste vijftien procent van de 25 miljoen Venezolanen minder dan de noodzakelijk 2.300 kilocalorieën per dag binnen en consumeert de helft van de overige 85 procent niet meer dan het uiterste minimum. Er zijn wel inspanningen om het tekort aan calorieën en proteïnen weg te werken, maar die worden ongedaan gemaakt door de bevolkingsgroei, zegt Elisa Panadés, FAO-vertegenwoordigster in Venezuela. Uit studies van het particuliere Instituut voor Hogere Administratieve Studies IESA en het enquêtebureau Datanálisis zou het aantal hongerlijders de laatste drie jaar zijn gestegen tot ruim een vierde van de bevolking. Daarbij dient wel te worden vermeld dat Datanálisis aanleunt bij de ruime oppositiebeweging die de populistische resident Chávez liefst aan de deur wil zetten.

Volgens Carlos Machado, directeur van IESA, hebben de Venezolanen vooral een tekort gebrek aan proteïnen. Vele mensen eten nu goedkopere en snel verzadigende voeding met meer koolhydraten. Maar het tekort aan proteïnen zal zich in de toekomst zeker wreken. Uit gegevens van Datanális blijkt dat twee op drie Venezolaanse gezinnen in het voorbije jaar minder voeding hebben gekocht omwille van de lagere lonen en de hogere inflatie - die bedroeg van januari tot september 25 procent, tegenover 12 procent over heel 2001.

Minister van Landbouw Efrén Andrades wijt de structurele hongerproblemen aan de armoede van de afgelopen twintig jaar. Andrades wijst erop dat de regering van Chávez sinds haar aantreden in 1999 inspanningen heeft geleverd ter versterking van zowel de voedselzekerheid als de voedselsoevereiniteit (het recht van een land om zijn eigen beslissingen te nemen over alle aspecten van de voedselproductie). Maar, zo stelt de minister, Venezuela heeft zijn voedselstrategie altijd gebaseerd op een constante en hoge instroom van olie-inkomsten. Daardoor zijn wij op zestig jaar tijd een netto-importeur van voedsel geworden, met een groot handelsdeficit op dit terrein: voor elke dollar uitgevoerd voedsel voert het land er vier in.

Op 16 oktober, Wereldvoedseldag, zal president Chávez in Rome aanwezig zijn bij de viering van de vijftigste verjaardag van de FAO. Normaal gezien reist Chávez van 15 tot 19 oktober naar Italië, Frankrijk, Groot-Brittannië en Noorwegen. Maar de gespannen politieke situatie in Venezuela zou de reisplannen van de president wel eens in de war kunnen sturen. Vandaag houdt de oppositie een protestmars in Caracas om het aftreden van de president te eisen en aan te dringen op vervroegde verkiezingen. Machtige vakbonden en een samenwerkingsverband van oppositiegroepen plannen later ook een algemene staking met hetzelfde doel.

Volgens minister Andrades zal Chávez zijn toespraak voor de FAO toespitsen op het verband tussen voedselzekerheid en voedselsoevereiniteit en zich opnieuw uitspreken tegen het wilde neoliberalisme dat de sociale gerechtigheid verplettert. De president wil ook pleiten voor de oprichting van een ‘internationaal humanitair fonds’ als tegengewicht voor het Internationaal Monetair Fonds. Bovendien zal Chávez zijn volle steun betuigen aan de FAO-programma’s voor technische bijstand, Zuid-Zuidsamenwerking en hulpinitiatieven.

De voorbije drie jaar heeft Venezuela technische bijstand ontvangen van de FAO voor landbouwontwikkeling, de bevordering van de toegang tot voedsel en voor de uitvoering van samenwerkingsprogramma’s met andere ontwikkelingslanden. Een van de initiatieven is het Speciale Programma voor Voedselzekerheid, een testproject waarbij deskundigen steun bieden aan boeren en inheemse gemeenschappen die allereerst hun landbouwproductie moeten diversifiëren. Een tweede project had aanvankelijk de bedoeling voedsel uit te voeren naar zwart-Afrika, maar wordt nu toegespitst op de productie van rijst, maïs en groentezaden die naar die regio zullen worden verstuurd. Verder heeft Venezuela samen met de FAO ook nog plannen voor een verbetering van de veestapel, het duidelijk afbakenen van territoriale eenheden voor het beheer van de natuurlijke hulpbronnen en een verbetering van de informatiesystemen in de landbouw.

Humberto Márquez

Xml=2

Ref: la dv if pr