Verbetering van Pakistaanse vrouwenrechten in zicht?

Nieuws

Verbetering van Pakistaanse vrouwenrechten in zicht?

Maaike Cordy

01 maart 2010

Een wetsvoorstel tegen seksuele intimidatie, Protection against Harassment of Women at the Workplace, is goedgekeurd door de Senaat nadat het Pakistaanse Parlement het voorstel in januari al liet passeren. Het enige wat nu nog ontbreekt om de wet van kracht te maken, is de ondertekening door president Asif Ali Zardari.

Het voorstel wil vrouwen een veilige werkomgeving bieden, vrij van intimidatie en misbruik, zodat ze hun recht op werk waardig en eervol kunnen uitoefenen. De nieuwe wetgeving tegen de seksuele intimidatie bestaat uit twee onderdelen, waarvan het eerste eind januari van kracht werd.

In dit tweede deel, dat vorige week door de senatoren werd goedgekeurd, wordt voorzien in de oprichting van een speciaal onderzoeksmechanisme voor seksuele intimidatie van vrouwen op het werk. Onderzoekscommissies zouden via vastgelegde procedures aan de slag kunnen om klachten te behandelen, zonder dat de vrouwen hiervoor naar de politie moeten stappen.
Eerder werd al een eerste luik van de nieuwe wetgeving van kracht, de Criminal Law Amendment Act 2010. Deze werd op 29 januari ondertekend door de president en voerde enkele aanpassingen door in het Pakistaanse Strafrecht en Wetboek van Strafvordering. Seksuele intimidatie werd ruimer gedefinieerd en strenger bestraft. Straffen kunnen gaan tot drie jaar cel en geldboetes tot net geen zesduizend dollar. Daarnaast stelt het ook degradatie, verplicht pensioen of ontslag voor als straf voor wie zich schuldig maakt aan intimidatie.

Vrouwenrechten in Pakistan

Vrouwenrechten in Pakistan zijn een heikel punt. Zo kwam er behoorlijk wat kritiek op deze wetsvoorstellen. Tegenstanders stelden dat vrouwen niet buitenshuis zouden mogen werken en dat ze intimidatie uitlokken door hun gedrag en voorkomen. Bovendien is een ander voorstel, de Domestic Violence Bill, nog altijd niet doorgevoerd.
Dit voorstel tegen huiselijk geweld raakte probleemloos door het parlement in augustus 2009 maar is daar vastgelopen na een religieuze lobby, de senaat slaagde er niet in het voorstel te bekrachtigen binnen de vooropgestelde periode van negentig dagen. De Domestic Violence Bill wil fysiek geweld maar ook stalking, economisch misbruik, verwaarlozing, opsluiting en vernedering van vrouwen bestraffen. Voor de vrouwenrechten werd dit aanzien als een echte historische stap, maar momenteel zit deze zaak dus geblokkeerd.