Verbod op abortus ontzegt meisjes en vrouwen levensnoodzakelijke verzorging

Nieuws

Verbod op abortus ontzegt meisjes en vrouwen levensnoodzakelijke verzorging

Muriel Denayer

28 juli 2009

“Nicaragua’s volledige verbod op abortus brengt de levens van meisjes en vrouwen in gevaar door hen levensnoodzakelijke medische behandelingen te ontzeggen. Het verbod verhindert artsen en andere gezondheidswerkers hun werk te doen en zorgt voor een toename van moedersterfte in het ganse land”, zegt Amnesty International in haar recentste rapport.

Amnesty International

Gisteren (27 juli) lanceerde Amnesty International een nieuw rapport waarin het abortusverbod in Nicaragua onder de loep wordt genomen. Amnesty International vraagt de Nicaraguaanse overheid met aandrang om deze wet zo snel mogelijk te wijzigen. Het abortusverbod kan zwangere vrouwen immers in een levensbedreigende situatie brengen doordat artsen verplicht worden hulp te weigeren wanneer zo’n ingreep de foetus in gevaar zou brengen. Verder laat deze wet de slachtoffers van incest en verkrachting in de kou staan.
Dit rapport kadert binnen de (((demand dignity))) – campagne van Amnesty International. Een onderdeel van deze actie spitst zich toe op moedersterfte: iedere minuut sterft er wereldwijd een vrouw aan complicaties die ontstaan tijdens de zwangerschap en de bevalling. Het abortusverbod in Nicaragua verplicht de lokale dokters om dit met lede ogen aan te zien.

Verontrustende cijfers

Abortus is een medische procedure die in 97 procent van de landen in bepaalde omstandigheden is toegestaan. Denk hierbij aan zwangerschappen die het leven van de moeder in gevaar brengen of zwangerschappen die het gevolg zijn van verkrachting. Hoewel Nicaragua het hoogste aantal tienerzwangerschappen in heel Latijns-Amerika kent, behoort het tot de 3 procent landen die abortus verbiedt.
Volgens Amnesty betreft één op vier zwangerschappen in Nicaragua meisjes tussen 15 en 19 jaar, in landelijke gebieden loopt dit aantal zelfs op tot één op drie. Een groot aandeel van deze zwangerschappen is het gevolg van verkrachting. Tot oktober 2006 was vruchtafdrijving toegelaten in geval van verkrachting, indien de zwangerschap de gezondheid van de moeder in gevaar bracht of indien de vrucht onherstelbare schade vertoonde. Op vraag van de Katholieke Kerk schrapte het Nicaraguaanse parlement op 26 oktober die uitzonderingen op het algemene abortusverbod. De herziene strafwet is vanaf juli 2008 van kracht. Sindsdien steeg het zelfmoordaantal van zwangere tienermeisjes in Nicaragua significant.

Nicaraguaans Abortusverbod

De nieuwe strafwet voorziet gevangenisstraffen voor meisjes en vrouwen die abortus plegen, en voor artsen en andere gezondheidsmedewerkers die hierbij betrokken zijn. Er staan zelfs gevangenisstraffen op het behandelen van zwangere vrouwen wiens gezondheid ernstige risico’s loopt door bijvoorbeeld kanker, hartaandoeningen of HIV/AIDS, indien die behandeling een risico inhoudt voor het ongeboren kind. Daarenboven worden meisjes en vrouwen met een miskraam geviseerd, aangezien in vele gevallen een natuurlijke beëindiging van een zwangerschap niet te onderscheiden is van een uitgelokte. Een negatief neveneffect van deze wet is dus dat dokters minder snel geneigd zijn om hulp te bieden aan zwangere vrouwen wanneer er complicaties optreden tijdens een zwangerschap of bevalling, zelfs wanneer deze spontaan uitbreken. Ze willen immers niet de kans lopen veroordeeld te worden wegens het helpen bij een abortuspleging. Evenzmin durven vrouwen hulp zoeken wanneer een zwangerschap op een natuurlijke wijze fout loopt of wanneer een abortus ernstige gevolgen heeft voor de gezondheid van de moeder.

Schending van de Mensenrechten

Volgens de organisatie is er geen twijfel mogelijk dat deze abortuswet een schending is van het mensenrechtenverdrag van de Verenigde Naties (VN), dat door Nicaragua ondertekend werd. De mensenrechtencommissie van de VN heeft de Nicaraguaanse overheid reeds aangespoord om de wetten te wijzigen opdat ze in overeenstemming zouden zijn met het internationaal recht. Artsen en verpleegkundigen zouden hun taak zonder de voortdurende vrees voor sancties moeten kunnen uitvoeren. In Nicaragua is er echter geen garantie dat artsen niet vervolgd zullen worden wanneer zij de nationale strafwet naast zich neerleggen.
“De wet zorgt niet voor een daling van het aantal abortussen, enkel voor een toename van onveilige abortussen en een toename van fysiek en psychisch leed bij meisjes en vrouwen”, aldus Karen Moeskops, directeur van Amnesty International Vlaanderen. Om deze redenen roept Amnesty International de Nicaraguaanse overheid op om zo gauw mogelijk werk te maken van het veranderen van de wetten betreffende abortus.