Verenigd Koninkrijk verstrengt migratiebeleid

Nieuws

Verenigd Koninkrijk verstrengt migratiebeleid

Elena Dikomitis

08 februari 2008

In het kader van de strijd tegen mensensmokkel en terrorisme, heeft het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken een verstrenging van het migratiebeleid aangekondigd.

In het bijzonder Zuid-Afrikanen zullen in de toekomst moeilijker een visum voor het Verenigd Koninkrijk kunnen krijgen. Ook voor andere landen buiten de Europese Economische Ruimte zullen er bijkomende maatregelen getroffen worden, maar daarover zal Liam Byrne, de Britse Immigratie minister, zich later op het jaar uitspreken.
Zuid-Afrikanen konden tot op vandaag als burgers van de Commonwealth zonder visum in het Verenigd Koninkrijk blijven voor een periode van zes maanden.  Volgens de Britse krant The Times doekte de Serious Organised Crime Agency (Soca) recentelijk een bende op die meer dan 6000 illegale migranten met valse Zuid-Afrikaanse identiteitskaarten het Verenigd Koninkrijk had binnengesmokkeld. Ook recentelijk werd er een Al-Qaedacel ontmanteld die uit Pakistan via Zuid-Afrika naar het Verenigd Koninkrijk gekomen was.

Complexe migratiewetgeving

Doordat Engeland in het verleden een belangrijke koloniale macht was, is het migratiebeleid van het Verenigd Koninkrijk altijd heel complex geweest. “Er was steeds een relatief open beleid ten opzichte van de voormalige kolonies, maar de laatste jaren is er een duidelijke verstrenging opgetreden”, zegt Piet Van Avermaet, directeur van het Steunpunt Diversiteit en Leren aan de Universiteit Gent.  
“De aankondiging van het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken verbaast me niet. Het proces van globalisering, met de eenmaking van de Europese markten en het steeds armer wordende Zuiden, brengt moeilijk te controleren migratiestromen met zich mee. In combinatie met de wereldwijde, maar vooral Amerikaanse ‘war on terror’ staan de Europese landen zwaar onder druk om hun migratiebeleid te verstrakken”, aldus Van Avermaet.

Nood aan migranten

Van Avermaet benadrukt dat economische overwegingen overal ter wereld het migratiebeleid sturen. “Ongeschoolde migranten, zoals wellicht een aantal van de Zuid-Afrikanen die naar het Verenigd Koninkrijk komen, zijn vaak niet gewenst. Zo gaat het ook in ons land, op dit moment zijn Oost-Europeanen gegeerd in de bouwsector, dus mogen ze blijven. We evolueren naar een migratiebeleid dat flexibel wil inspelen op de economische noden van het Westen en minder rekening houdt met de situatie van de migranten zelf. ”
Canada en Australië hanteren een puntensysteem in hun migratiebeleid, waarbij migranten op basis van een aantal criteria, zoals scholingsgraad en familiesamenstelling, meer of minder punten krijgen. Om in aanmerking te komen voor asiel, moet de persoon in kwestie een minimum aantal punten hebben. Het Verenigd Koninkrijk zal binnenkort ook dit systeem invoeren.

Andere slachtoffers

Van Avermaet vreest dat het screenen van migranten met een welbepaalde nationaliteit, bijvoorbeeld Zuid-Afrikanen, de verkeerde mensen zal treffen: “De Al-Qaedaleden die met een vals Zuid-Afrikaans paspoort het Verenigd Koninkrijk zijn binnengekomen, maken wellicht deel uit van een netwerk dat enorm goed georganiseerd is. Als die mensen ergens willen binnengeraken, zullen ze ook binnengeraken. Een strenger algemeen migratiebeleid werpt drempels op voor vluchtelingen die werkelijk op zoek zijn naar een beter leven in Europa.”