Vergiftigde Taiwanese arbeiders spuwen hun gal in de VS

Nieuws

Vergiftigde Taiwanese arbeiders spuwen hun gal in de VS

Danielle Knight

10 juni 2002

Voormalige arbeiders van een Amerikaanse fabriek
in Taiwan toeren twee weken door de Verenigde Staten om hun zaak te
bepleiten en genoegdoening te krijgen. Jarenlang werden Taiwanese arbeiders
bij de productie van televisies en halfgeleiders blootgesteld aan giftige
chemische stoffen. De Amerikaanse verantwoordelijken wuiven de klachten weg.

In de Taiwanese vestiging van de vroegere firma Radio Corporation of Amerika
(RCA) kwamen de arbeiders regelmatig in contact met PCE en TCE, industriële
oplosmiddelen die volgens wetenschappers mogelijk kankerverwekkend zijn. De
arbeiders wisten niet dat de stoffen giftig waren en kregen nooit
beschermende kledij. De fabrieksbazen lieten hen de oplosmiddelen gewoon op
het terrein of via de riolering dumpen. Volgens de Taiwanese
arbeidersdelegatie die nu in de VS haar gram komt halen, zijn meer dan
tweehonderd voormalige arbeiders van Radio Corporation of Amerika (RCA) aan
de gevolgen van de vergiftiging gestorven, en leiden 1.500 anderen aan
kanker.

Tijdens hun veertiendaags bezoek aan de VS ontmoette de delegatie wetgevers,
ambtenaren van het ministerie van Arbeid en vertegenwoordigers van een
aantal milieu- en arbeidersorganisaties. Zij bespraken ook met advocaten de
mogelijkheid een rechtszaak in de VS te beginnen. Volgens Amerikaanse
milieu-activisten gaat het hier om een van de ergste gevallen van
vergiftiging van werknemers die totnogtoe bekend zijn. Ted Smith, leider van
de milieuvereniging Silicon Valley Toxics Coalition die het Taiwanese bezoek
mee coördineert, hekelt het schandelijk gebrek aan verantwoordelijkheid van
de multinationals.

De RCA-fabriek was meer dan twintig jaar operationeel en werd pas in 1991
gesloten. RCA werd in 1986 door General Electric (GE) overgenomen en een
jaar later aan het Franse Thomson Multimedia verkocht. Ongeveer 100.000
mensen - het merendeel vrouwen tussen 18 en 40 jaar oud - werkten tussen
1968 en 1991 in de fabriek. Het Taiwanese Agentschap voor Milieubescherming
verklaarde het terrein toxisch in 1998 omdat de bodem en het water ernstig
vervuild waren door toxische chemicaliën waaronder PCE en TCE.

Richard Knoph, woordvoerder van de huidige eigenaar van RCA, Thomson
Multimedia, ontkent de band tussen de ziektes van de arbeiders en het
fabrieksterrein. Hij verwijst naar wetenschappelijke studies van de
Taiwanese regering die geen oorzakelijk verband aantonen tussen de
vergiftiging van het terrein en de gezondheidsproblemen van de arbeiders.
Ook Gary Sheffer van GE wuift de beschuldigingen weg. Volgens hem toont een
recente studie van de Taiwan Labour Affairs Council aan dat de arbeiders
geen verhoogd risico op kanker hebben. Bovendien zouden GE en Thomson al
miljoenen dollars hebben besteed aan de bodemsanering van het terrein en de
ontwikkeling van waterzuiveringsinstallaties voor de omliggende woonbuurten.

Chang Ya-Ting, een activiste bij de Taiwanese Vereniging van Slachtoffers
van Beroepsziekten (TAVOI), weerlegt de argumentatie van Sheffer: de bewuste
studie zou de gezondheid van de arbeiders die nog leven niet grondig
onderzocht hebben. Zelf verwijst ze naar een studie van het Instituut voor
Beroepsveiligheid en -gezondheid van de Nationale Universiteit voor
Gezondheidszorg waaruit blijkt dat de arbeidsters van de fabriek veel vaker
dan normaal door baarmoeder- of borstkanker getroffen worden. De organisatie
waar Chang lid van is, ijvert voor de sanering van het terrein, de
schadeloosstelling van de zieke arbeiders en meer algemeen een wetgeving die
meer bescherming biedt.

Op dat laatste gebied is onlangs succes geboekt: in april vaardigde de
regering - na jarenlange druk van vakbonden en organisaties zoals TAVOI - de
wet op de bescherming tegen beroepsziekten, die schadeloosstelling waarborgt
voor werknemers die door hun werkomstandigheden ziek geworden zijn. Welke
gevolgen dit heeft voor de RCA-zaak is nog niet duidelijk.