‘Verhaal succesvolle migrant raakt uit beeld’

Nieuws

‘Verhaal succesvolle migrant raakt uit beeld’

‘Verhaal succesvolle migrant raakt uit beeld’
‘Verhaal succesvolle migrant raakt uit beeld’

IPS

28 juli 2017

Ondanks de “niet te ontkennen voordelen” van migratie wordt het debat beheerst door misvattingen, stellen VN-vertegenwoordigers en afgevaardigden van burgerorganisaties. Het verhaal van succesvolle migranten raakt volgens hen uit beeld.

Yanping Nora Soong (CC BY-SA 3.0)

Chinese Amerikanen in Chinatown, New York. In de Verenigde Staten maken immigranten 13 procent van de bevolking uit, maar vormen ze 20 procent van de ondernemers. Bekende Amerikaanse bedrijven zoals Google zijn opgericht door immigranten.

Yanping Nora Soong (CC BY-SA 3.0)​

Tijdens een aantal consultatiebijeenkomsten bij de Verenigde Naties in New York spraken zij over veilige, ordelijke en gereguleerde migratie, en de voor- en nadelen daarvan voor samenlevingen.

Louise Arbour, speciale vertegenwoordiger voor Internationale Migratie bij de VN, stelde dat de voordelen van migratie opwegen tegen de kosten, maar dat de publieke perceptie meestal anders is en dat een negatieve impact heeft op het migratiebeleid in landen. ‘Het beleid moet gebaseerd zijn op feiten en niet op percepties’, zei ze. ‘Beleid dat reageert op valse percepties versterkt de kennelijke validiteit van deze foutieve stereotypen.’

Ondernemers

Feit is dat internationale migranten jaarlijks 575 miljard dollar naar familie in hun thuisland sturen. Bijna 430 miljard daarvan gaat naar ontwikkelingslanden. Dit bedrag is drie keer hoger dan de officiële ontwikkelingshulp en stabieler dan andere private kapitaalstromen. Het draagt bij aan de ontwikkelingsdoelen in de thuislanden, inclusief het verminderen van armoede, voedselzekerheid en gezondheid.

In de landen die migranten opnemen, blijft tegelijkertijd 85 procent van hun inkomsten in het land waar ze wonen. Migranten vullen vaak ook leemtes op de arbeidsmarkt op op alle niveaus in de bestemmingslanden. “Als migranten succesvol zijn, zijn samenlevingen dat ook”, zei Hisham Badr, plaatsvervangend minister voor Multilaterale Zaken en Internationale Veiligheid van Egypte.

De bijdragen van migranten aan ontwikkeling zowel het thuisland als het bestemmingsland gaat verder dan het terugsturen van geld, het gaat ook om ondernemerschap en overdracht van kennis en vaardigheden.

Bruggenbouwers

In de Verenigde Staten maken immigranten 13 procent van de bevolking uit, maar vormen ze 20 procent van de ondernemers. Bekende Amerikaanse bedrijven zoals Google zijn opgericht door immigranten.

Van de 500 bedrijven in de Fortune 500 in 2016, had 40 procent minstens één oprichter die naar de VS geëmigreerd was, of kind was immigranten. Volgens New American Economy werken bij die bedrijven wereldwijd bijna 20 miljoen mensen.

Deze diaspora fungeert vaak ook als bruggenbouwer, omdat de banden met het land van herkomst sterk zijn. ‘Cruciaal is niet alleen dat er een verband bestaat tussen migratie en ontwikkeling, maar ook hoe die omgezet kan worden in positieve uitkomsten’, zei Badr.

Andere deelnemers wezen op het belang van het integreren van migratie in ontwikkelingsplanning, inclusief het creëren van ‘effectievere migratie en ontwikkelingsbeleid.’ Dit zou onder meer moeten gebeuren door de diaspora bij die ontwikkeling te betrekken.