'Verkeer wordt binnen 20 jaar derde grootste doodsoorzaak'

Nieuws

'Verkeer wordt binnen 20 jaar derde grootste doodsoorzaak'

Gustavo Capdevila

29 augustus 2002

Elk jaar komen er in de hele wereld meer dan een
miljoen mensen om bij verkeersongevallen. Veruit de meeste dodelijke
verkeersslachtoffers vallen in de ontwikkelingslanden, zo blijkt uit een
rapport van het Wereldforum voor Gezondheidsonderzoek. In 1998 waren de
industrielanden 'slechts' goed voor 140.000 van de 1,2 miljoen dodelijke
verkeersslachtoffers. De rest, meer dan een miljoen mensen, leefde en
stierf in Afrika, Azië, Zuid- en Centraal-Amerika, de Cariben en Centraal-
en Oost-Europa.

De structurele oorzaken van verkeersongevallen zijn overal dezelfde:
onveilige wegen, roekeloze of dronken chauffeurs, gebrek aan respect voor de
maximumsnelheid en een slechte wegmarkering. Voor de ontwikkelingslanden
zijn er echter bijkomende oorzaken, zoals een verouderd en slecht
onderhouden wagenpark. In het Zuiden zijn voertuigen in het openbaar
transport, vooral passagierbussen, opmerkelijk vaak betrokken bij
verkeersongevallen.

De helft van alle dodelijke verkeersslachtoffers ter wereld zijn
voetgangers. Ook motorbestuurders zijn een kwetsbare categorie. Vooral
Zuidoost-Azië, dat een snel proces van motorisering doormaakt, heeft een
slechte reputatie op dat vlak. De helft van alle verkeersslachtoffers (doden
en gewonden) zijn daar motorrijders. Adnan Hyder, professor volksgezondheid
aan de Johns Hopkins Universiteit in Baltimore, schat de maatschappelijke
kost van verkeersongevallen in ontwikkelings- en transitielanden op ten
minste 100 miljard dollar per jaar.

Ongevallen op de weg zijn momenteel de negende doodsoorzaak in de wereld,
zegt de expert, en de verwachting is dat het verkeer de derde grootste
doder wordt binnen 20 jaar. Het aantal dodelijke ongevallen zit vooral
sterk in de lift in de ontwikkelingslanden.

In de Europese Unie is het aantal verkeersdoden gedaald met 20 percent
tussen 1988 en 1998. De dalingen in de statistieken zijn het spectaculairst
in Oostenrijk, Finland en Zweden. Daar nam het aantal verkeersdoden af met
30 procent tussen 1992 en 1998. Enkel Griekenland en Ierland vormen een
uitzondering op de regel dat het aantal Europese verkeersdoden het jongste
decennium daalde.

Volgens het rapport bewijst de Europese aanpak dat preventiecampagnes een
verschil maken. Vooral campagnes voor het gebruik van de gordel sorteren een
geweldig effect. In Europa draagt 80 procent van de bestuurders de gordel,
met uitzondering van Italië. Wie klikvast zit, zo stellen de onderzoekers,
heeft 65 procent minder kans om in een verkeersongeval te sterven. Airbags
reduceren die kans trouwens maar met acht procent, aldus het rapport.

Het hoge aantal verkeersslachtoffers zal het voorwerp vormen van een
speciale zitting op de jaarvergadering van het Wereldforum voor
Gezondheidsonderzoek in november in Tanzania. Het Wereldforum werd opgericht
om de zogenaamde ‘10/90-kloof’ te dichten. Daarmee verwijst men naar het
feit slechts 10 procent van de 76 miljard euro die de overheid en de
bedrijven jaarlijks aan onderzoek besteden, gebruikt wordt voor onderzoek
naar de grootste doders (bijvoorbeeld aids, malaria en tbc). Negentig
procent van het farmaceutisch onderzoek is namelijk gericht op
‘rijkemensenziektes’. Het Forum wil op 30 jaar tijd de onjuiste toewijzing
van fondsen corrigeren. Voor de preventie van verkeersslachtoffers werkt de
organisatie onder meer samen met de Wereldgezondheidsorganisatie.