Verlies biodiversiteit breekt wereldwijd veilige drempel

Nieuws

Verlies biodiversiteit breekt wereldwijd veilige drempel

Verlies biodiversiteit breekt wereldwijd veilige drempel
Verlies biodiversiteit breekt wereldwijd veilige drempel

IPS

18 juli 2016

De biodiversiteit gaat er overal ter wereld zo sterk op achteruit dat het functioneren van ecosystemen en daarmee de stabiliteit van de menselijke samenlevingen in gevaar komen. Dat blijkt uit nieuw Brits onderzoek in samenwerking met het VN-milieuagentschap UNEP.

Het team analyseerde data van honderden wetenschappers overal ter wereld, goed voor 2,38 miljoen gegevens over 39.123 diersoorten op 18.659 plaatsen. Op basis daarvan reconstrueerden ze per vierkante kilometer hoe de biodiversiteit is veranderd sinds de komst van de mens.

‘Het is voor het eerst dat we het effect van het verlies aan habitat op de biodiversiteit zo gedetailleerd in kaart hebben kunnen brengen’, zegt Tim Newbold van het University College London, die meewerkte aan de studie. ‘We hebben ontdekt dat in de meeste gebieden in de wereld het verlies van biodiversiteit boven de veilige drempel is gestegen.’

Landgebruik

Op 58,1 procent van het aardoppervlak, waar 71,4 procent van de wereldbevolking woont, is het verlies van biodiversiteit groot genoeg om de capaciteit van ecosystemen te ondermijnen om menselijke samenlevingen te ondersteunen. Dat verlies is vooral het gevolg van een veranderend landgebruik. Graslanden, savanne en kreupelhoutgebieden zijn het ergste getroffen door het verlies aan soortenrijkdom, op de voet gevolgd door bossen.

‘Beleidsmakers maken zich veel zorgen over economische recessies, maar een ecologische recessie kan veel ergere gevolgen hebben’

Het verlies van soortenrijkdom heeft ernstige gevolgen, waarschuwen de onderzoekers. ‘We weten dat het verlies van biodiversiteit de functies van het ecosysteem aantast, maar het is niet duidelijk hoe dat precies gebeurt’, zegt Newbold. ‘Wat we wel weten, is dat in veel gebieden in de wereld menselijke interventie nodig kan zijn om het functioneren van het ecosysteem te waarborgen.’

‘Het is erg zorgwekkend dat het landgebruik de biodiversiteit al onder de veilige drempel heeft geduwd’, zegt hoogleraar Andy Purvis van het Natural History Museum in Londen. ‘Beleidsmakers maken zich veel zorgen over economische recessies, maar een ecologische recessie kan veel ergere gevolgen hebben. En de schade die we vaststellen, verhoogt de kans daarop. Als we de biodiversiteit niet veilig kunnen stellen, spelen we ecologische roulette.’

Het team hoopt dat de resultaten een alarmsignaal vormen om nationale en internationale overheden aan te zetten tot een beter beschermingsbeleid. Ze hebben de kaarten en onderliggende data daarom publiek beschikbaar gemaakt.