Vernietiging van chemische wapens in gedrang door geldgebrek

Nieuws

Vernietiging van chemische wapens in gedrang door geldgebrek

Thalif Deen

21 november 2002

Het internationale orgaan dat verantwoordelijk
is voor de vernietiging van 70.000 ton chemische wapens zit in de
geldproblemen. De Organisatie voor Verbod van Chemische Wapens (OPCW)
verzorgt inspecties en superviseert de vernietiging van chemische wapens in
146 landen. Ze wordt gefinancierd door evenveel ondertekenende lidstaten,
maar de meeste landen verzuimen om hun bijdragen en kosten te betalen, zegt
Lionel Fernando, voorzitter van de beheersraad van OPCW aan IPS. Daardoor
loopt het ontwapeningsprogramma achterstand op.

Tot dusver zijn 7.050 ton chemische en andere wapens onschadelijk gemaakt.
Dat is ongeveer 10 procent van de totale voorraad die werd uitgeleverd in
het kader van het CWC. Dat verdrag dwingt een aantal landen om een zeker
percentage van hun voorraad chemische wapens te vernietigen volgens bepaalde
deadlines.

Het is niet de eerste keer dat de organisatie klaagt over een
financieringstekort. In 2000 moest de organisatie al snoeien in haar
activiteiten wegens te weinig geld. Een deel van de inspecties en controles
konden opnieuw opgestart worden dankzij vrijwillige bijdragen. Vooral
Europese landen stortten de afgelopen twee jaar vrijwillig een half miljard
euro in de OPCW-kas. De organisatie moet normaal rondkomen met de verplichte
bijdragen van de 146 landen die het Verdrag over Chemische Wapens (CWC) uit
1997 ondertekenden, maar dat is niet het geval.

Er moet dringend een oplossing gevonden worden om ervoor te zorgen dat de
OPWC haar taak kan blijven vervullen, zegt Fernando. De OPCW heeft nu al
enkele jaren te kampen met onderfinanciering. Dat heeft zijn weerslag op het
aantal inspecties.

De OPWC noemt het gevaarlijk om het aantal inspecties terug te brengen
terwijl de dreiging van chemische wapens toeneemt. Vorige week arresteerde
de Britse politie drie mannen die ervan beschuldigd worden een aanslag met
cyanidegas te willen plegen in de Londense metro. In augustus toonde CNN een
video waarop te zien was hoe drie vermeende leden van al-Qaeda chemische
wapens testten op honden.

Ongeveer 10 landen hebben chemische wapenvoorraden of hebben de mogelijkheid
er aan te leggen: de VS, Rusland, China, Israël, India, Iran, Irak,
Noord-Korea, Egypte en Syrië. Pakistan, Libië en Sudan hebben naar verluidt
dergelijke programma’s lopen. Rusland heeft de grootste voorraad chemische
wapens - ongeveer 40.000 ton. Daarna volgen de Amerikanen met 31.000 ton.
India, dat waarschijnlijk op de derde plaats staat - heeft zijn cijfers nog
niet bekend gemaakt.

Ter vergelijking: in Irak werden tussen 1991 en 1998 38.500 ton gevulde en
lege chemische wapens en 48.000 ton chemische munitie vernietigd. Dat was
overigens niet het werk van de OPWC. De wapeninspecties in Irak vallen
buiten het mandaat van de OPWC omdat Irak het verdrag niet ondertekende. Het
is UNMOVIC dat momenteel deelneemt aan de inspectie van nucleaire,
biologische en chemische wapens.

Rogelio Pfirter, de directeur-generaal van het OPWC maakte vorige maand
bekend dat de Verenigde Staten en India hun verplichtingen (een vijfde van
hun voorraden vernietigen tegen 2003) zijn nagekomen. Rusland zou dat
voorbeeld volgen nu de vernietigingsinstallatie in Gorny geopend is. Rusland
wil echter een uitbreiding van de deadline voor 2007. Half december wordt
daarover beslist. Rusland moet tegen dan 20 procent van zijn voorraden
vernietigd hebben en tegen 2012 honderd procent. De hele operatie kost 3,5
miljard dollar.