Verspilling van voedsel maakt watercrisis erger

Nieuws

Verspilling van voedsel maakt watercrisis erger

Thalif Deen

22 augustus 2008

De voedselcrisis in grote delen van de wereld, die eerder dit jaar leidde tot rellen en demonstraties in meer dan dertig ontwikkelingslanden, wordt verergerd door verspilling en overconsumptie in andere landen.

“Obesitas is een veel groter probleem dan ondervoeding”, zei professor Jan Lundqvist van het Stockholm International Water Institute (SIWI) tijdens de Internationale Waterconferentie die deze week in Zweden wordt gehouden. Hij wees erop dat wereldwijd 850 miljoen mensen honger lijden, terwijl 1,2 miljoen mensen lijden aan overgewicht en obesitas. Overgewicht kan onder meer hartproblemen en diabetes veroorzaken.

In de marge van de Internationale Waterconferentie zei Lundqvist gisteren dat “het verbeteren van de waterproductiviteit en het verminderen van de waterverspilling” ervoor kan zorgen dat armen beter eten krijgen en dat er genoeg beschikbaar is voor groeiende bevolkingen.

De studie ‘Saving Water’ stelt dat het risico op ondervoeding afneemt met een toename van de voedselvoorraad, maar dat het risico op teveel eten en verspilling ook toeneemt als voedsel overvloedig aanwezig is in bepaalde samenlevingen.

In de Verenigde Staten wordt jaarlijks 30 procent van het voedsel weggegooid door huishoudens. De totale waarde van die producten is ruim 48 miljard dollar (32 miljard euro).

“Dat is net zoiets als de kraan open laten staan en 40 biljoen liter water weg laten lopen. Genoeg om in de huishoudelijke behoefte van 500 miljoen mensen te voorzien”, staat in het rapport van SIWI, de VN-Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) en het International Water Management Institute (IWMI) in Sri Lanka. Het onderzoek stelt ook dat verspild voedsel, verspild water is. Om voedsel te produceren is namelijk veel water nodig.

Virtueel water

Professor John Anthony Allan of King’s Collega in Londen, de winnaar van de Stockholm Waterprijs 2008, is de bedenker van het concept ‘virtueel water’. Hij stelt dat mensen water niet alleen consumeren als ze het drinken of een douche nemen, maar ook als ze eten. De Universiteit Twente onderzocht op verzoek van het Wereldnatuurfonds (WNF) het virtuele waterverbruik in Nederland. Uit dat onderzoek bleek dat voor een kop koffie 140 liter water wordt verbruikt, als het produceren, verpakken en versturen van de koffiebonen meegerekend wordt. Een hamburger is goed voor 2.400 liter water, voor een kilo rundvlees is 15.000 liter nodig en voor een snee witbrood 40 liter. Voor de productie van een kilo kaas is 5.000 liter water nodig.

Volgens Charlotte de Fraiture, onderzoeker bij IWMI, gaat waarschijnlijk de helft van al het water dat gebruikt wordt bij voedselproductie verloren. “Als we daar iets aan doen, is dat goed voor boeren, bedrijven, ecosystemen en de mensen die wereldwijd honger lijden.” Een effectief waterbeleid kan alleen bereikt worden als het thema hoog op de politieke agenda komt, zegt De Fraiture. Volgens SIWI is terugbrengen van de waterverspilling met 50 procent een noodzakelijk en haalbaar doel.