Vertrouwen in Trump vooral laag bij bondgenoten VS

Nieuws

Liever Trump dan Xi Jinping

Vertrouwen in Trump vooral laag bij bondgenoten VS

Vertrouwen in Trump vooral laag bij bondgenoten VS
Vertrouwen in Trump vooral laag bij bondgenoten VS

IPS

02 oktober 2018

Het vertrouwen in de Amerikaanse president Trump is vooral laag bij de traditionele bondgenoten van de VS, zoals Duitsland en Frankrijk, blijkt uit onderzoek van Pew Research.

Matt Brown CC BY 2.0

Matt Brown CC BY 2.0​

Het vertrouwen in de Amerikaanse president Trump is vooral laag bij de traditionele bondgenoten van de VS, zoals Duitsland en Frankrijk, blijkt uit onderzoek van Pew Research.

Pew peilde de stemming bijna twee jaar na de verkiezing van Donald Trump. Uit de peiling bleek dat het internationale publiek zich zorgen maakt over de Amerikaanse rol in de wereldpolitiek. Een grote meerderheid zegt dat de VS geen rekening houden met de belangen van andere landen.

Slechts 10 procent van de bevraagden in Duitsland zei vertrouwen te hebben in Trump, in Frankrijk was dat 9 procent. Nederland scoort 19 procent.

Ook de naaste buren van de VS zijn kritisch. Slechts 25 procent van de Canadezen is positief over Trump, in Mexico is dat 6 procent. Alleen Israël vormt een uitzondering op dit patroon. Door het besluit van Trump om de Amerikaanse ambassade in Israël te verplaatsen naar Jeruzalem, steeg zijn populariteit in het land.

China

Hoewel gemiddeld genomen negatiever over de VS wordt gedacht sinds het aantreden van Trump, is een meerderheid in de onderzochte landen nog steeds positief over de Verenigde Staten. Gemiddeld was 50 procent van de respondenten positief over het land en 43 procent negatief. Maar als het gaat om het nemen van de juiste besluiten in de wereldpolitiek, zegt 70 procent weinig vertrouwen te hebben in Trump.

Als het gaat om het nemen van de juiste besluiten in de wereldpolitiek, zegt 70 procent weinig vertrouwen te hebben in Trump.

Gemiddeld 70 procent van de respondenten gelooft dat de rol van China op het wereldtoneel in de afgelopen tien jaar is gegroeid. Ondanks de ongemakkelijke gevoelens die momenteel over de VS bestaan, verkiezen zij de VS nog steeds als wereldleider boven China. Dat is vooral het geval in enkele buurlanden van China in de Pacific, zoals Japan, de Filipijnen, Zuid-Korea en Australië.

Trump is volgens de onderzoekers populairder bij aanhangers van rechtse populistische partijen in Europa. In Groot-Brittannië is dat het sterkst: 53 procent van de mensen die positief zijn over de Onafhankelijkheidspartij (UKIP), zegt vertrouwen te hebben in Trump. Bij de overige Britse kiezers is dat 21 procent.

In andere landen is een soortgelijke trend te zien bij rechts-populistische partijen, maar nergens is het vertrouwen in Trump onder deze groep zo hoog als in Groot-Brittannië.