Vervuilers spenderen tien keer meer aan lobbyisten dan klimaatgroepen

Nieuws

Vervuilers spenderen tien keer meer aan lobbyisten dan klimaatgroepen

Vervuilers spenderen tien keer meer aan lobbyisten dan klimaatgroepen
Vervuilers spenderen tien keer meer aan lobbyisten dan klimaatgroepen

IPS

19 juli 2018

Grote vervuilers hebben een veel grotere financiële invloed in de Amerikaanse politiek dan klimaatactivisten en de schone energiesector. Dat blijkt uit een analyse van lobbypraktijken bij het Amerikaanse Congres.

![Steve Rhodes (CC BY-NC-ND 2.0)](//images.mo.be/sites/default/files/styles/3_2_standard_photo_format/public/field/image/58072_109968_wGh0HP.jpg?itok=CLBMbUjv " Protest tegen "Big Oil" in San Francisco (2010)")

Protest tegen “Big Oil” in San Francisco (2010)

Steve Rhodes (CC BY-NC-ND 2.0)​

Tussen 2000 en 2016 spendeerden lobbyisten meer dan 2 miljard dollar om de Amerikaanse klimaatwetgeving te beïnvloeden, blijkt uit een analyse door de Drexel University in de VS. Het overgrote deel van dat geld kwam van sectoren die zouden lijden onder strengere CO2-normen, zoals elektriciteitsproducenten en olie- en gasbedrijven.

De elektriciteitssector gaf veruit het meeste uit: 554 miljoen dollar, goed voor een kwart van het hele lobbybudget. Olie-, gas- en steenkoolbedrijven volgen met 370 miljoen dollar, dan de transportsector met 252 miljoen.

Daarbij verbleken de inspanningen van milieuverenigingen en de schone energiesector: elk goed voor 3 procent van het totale bedrag, en samen halen ze amper een tiende van het budget van de grootvervuilers.

Uit de studie, die verscheen in het vakblad Climatic Change, blijkt ook dat de uitgaven sterk afhankelijk zijn van de timing van wetsvoorstellen en debatten in het Congres. Zo werd tussen 2000 en 2006 amper 50 miljoen dollar uitgegeven, maar dat bedrag groeide in de jaren erna tot 2009 tot 362 miljoen dollar. Na 2011 daalden de uitgaven opnieuw snel.

Vervormde informatie

Volgens socioloog Robert J. Brulle, die het onderzoek leidde, heeft het enorme verschil in budgetten belangrijke implicaties voor het lot van klimaatwetten. Milieu-organisaties en andere ngo’s kunnen wel korte, eenmalige mobilisatiecampagnes voeren, maar die verbleken bij de enorme, langdurige beïnvloedingscampagnes van professionele lobbyisten.

“Lobbypraktijken blijven verborgen voor het oog van de bevolking”, zegt Brulle. “Open debat of tegenargumenten krijgen geen ruimte tijdens privé-ontmoetingen van professionele lobbyisten met politici. Het lobbyproces kan de toegang tot informatie voor beleidsmakers aanzienlijk veranderen en creëert een situatie van systematisch vervormde communicatie. Dat proces kan ook de communicatie van accurate wetenschappelijke informatie in de beleidsvorming beperken.”

De 2 miljard dollar voor lobby-activiteiten is goed voor 3,9 procent van het totale bedrag dat in de VS werd uitgegeven aan lobbyen rond andere andere thema’s in het Congres: 53,5 miljard dollar.