Verzekeraars starten nieuwe anti-terrorismepolis

Nieuws

Verzekeraars starten nieuwe anti-terrorismepolis

Sanjay Suri

25 september 2003

Sinds 9/11 is terrorisme uitgesloten van algemene verzekeringspolissen, net als oorlog en verwante risico's. Pas nu verenigden een aantal verzekeraars zich in de 'BPL Global' verzekeringsmaatschappij, die polissen wil aanbieden die terrorisme ook dekken in landen als Indonesië, de Filipijnen, Colombia en Afrika.

De verwachting was dat anti-terrorismepolissen na 9/11 als paddestoelen uit de grond zouden schieten. Maar het draaide anders uit. Paradoxaal genoeg hebben grote bedrijven nu minder dekking voor politiek geweld dan voordien. De meerderheid van de activa in ontwikkelingslanden is er niet voor verzekerd, zegt Charles Berry van de nieuwe BPL Global verzekeringsmaatschappij.

Of ontwikkelingslanden daardoor investeringen mislopen, wil Berry niet gezegd hebben. De investeringen in ontwikkelingslanden zijn de afgelopen twee jaar inderdaad verslapt, maar dat is meer een algemeen verschijnsel. Het klopt dat dekking van terrorisme en politiek geweld een goede zaak is om investeringen te stimuleren. Banken vragen bedrijven gewoonlijk of ze verzekerd zijn, en af en toe specifiek of ze verzekerd zijn tegen terrorisme en politiek geweld. Het maakt het natuurlijk gemakkelijker als je daarop bevestigend kan antwoorden.

Tot nu toe bestonden alleen enkele zelfstandige verzekeraars die extra polissen aanboden, die meestal alleen in het westen golden. De sector ontwikkelde zich vooral in Londen.

De verzekeraars van Lloyds of Londen, de wereldleider in de verzekeringsmarkt, hebben zich nu verenigd om politiek geweld met inbegrip van terrorisme ook te dekken in nieuwe markten. Voor de hand liggende landen waarvoor de polis kan worden afgesloten, zijn Indonesië, de Filipijnen, Colombia en diverse landen in Afrika. Op termijn kan ook Irak aan het lijstje worden toegevoegd. Momenteel zijn de investeringen in Irak op contractuele en mobiele basis, en daarvoor is een verzekering tegen politieke risico’s beschikbaar. Maar als de situatie zich stabiliseert, zullen permanente investeringen beginnen, en dat zal gemakkelijker zijn als de juiste verzekering beschikbaar is, zegt Berry.

Hij voorspelt dat de premies zich in de grootteorde van 0,1% zullen situeren, de laagste van de 3 prijscategorieën (0,1%, 1% en 10%) in de verzekeringssector. De precieze premie hangt af van het land en het risico waaraan de activa blootstaan.

De nieuwe verzekering dekt een aantal vormen van politiek geweld en voorziet een dekking voor het geval dat de situatie zo ernstig wordt dat het bedrijf het land moet verlaten. Uitgesloten zijn kernoorlog, radioactieve besmetting, biologische of chemische aanvallen en oorlog tussen twee of meer leden van de permanente leden van de Veiligheidsraad (de Verenigde Staten, Rusland, China, Groot-Brittannië en Frankrijk).