Verzet is meer dan geweld

Nieuws

Verzet is meer dan geweld

Verzet is meer dan geweld
Verzet is meer dan geweld

Rien Vandermeersch

05 juni 2007

Tijdens het weekend van 2 en 3 juni trokken twee geslaagde andersglobalistische massamanifestaties door de straten van het Oost-Duitse Rostock. De positieve sfeer en boodschappen die de 80.000 betogers creatief tot uiting brachten in toespraken, optredens, spandoeken, poppen en andere protestattributen werden overschaduwd door de een minderheid van relschoppers die de confrontatie aangingen met een assertieve politiemacht. De onevenredig grote media-aandacht voor het geweld roept vragen op.

De VS, Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, Japan, Italië, Rusland en Canada vergaderen deze week in Heigendamm. Dit jaarlijkse G8-topoverleg is volgens critici een aanfluiting van de fundamenten van de westerse democratie. De G8-beslissingen kneden de leefwereld van de mensen overal ter wereld in een neoliberale vorm zonder dat er democratische controle op is.

Schengenzone opgeschort

Op de officiële agenda zette gastland Duitsland naast de traditionele economische thema’s ondermeer intellectuele eigendomsrechten, armoedebestrijding en de energie- en klimaatvraagstukken. Van over de Duitse landsgrenzen heen, die voor de G8-top tijdelijk van douanecontroles voorzien waren, kwamen het voorbije weekend al actievoerders een duurzamer en rechtvaardiger internationaal politiek beleid vragen.
Vanuit België vertrok op 1 juni een honderdtal mensen in 2 bussen richting Rostock, op ongeveer 20km van Heiligendamm. Volgens Famke Vekeman van het Belgisch Sociaal Forum zullen in totaal zeker 200 Belgen naar Rostock afreizen. ‘We namen tientallen opgeknapte oude fietsen mee om ter plaatse mobiel te zijn. Na het weekend laten we de fietsen achter zodat ze kunnen gebruikt worden door andere actievoerders.’
Zaterdag werden twee algemene betogingen gehouden. De verschillende manifestaties eindigden in het havengebied van Rostock rond het podium waar toespraken en optredens de betogers een hart onder de riem staken. De internationale actievoerders kwamen voornamelijk uit ngo’s en Noord-Zuid organisaties zoals Attac, Oxfam, make Capitalism history en Greenpeace, maar ook politiek linkse groepen en tienduizenden individuele sympathisanten daagden op.

De eerste steen

Na een moment van wederzijdse provocatie tussen ordetroepen en een groep extreme betogers die ver van het podium verwijderd waren, kwam het tot een gewelddadige confrontatie tussen ordetroepen en relschoppers. De stenenregens, vuurtjes en hit-en-run-tactiek van de gemaskerde betogers werden beantwoord met doelgerichte tegenaanvallen, traangas, peperspray en waterkanonnen van politietroepen.
Tot laat in de avond vochten de twee partijen hun strijd verder uit. Er was aanzienlijke schade en sommige bronnen spreken over duizend gewonden. In de traditionele media gaat de aandacht hoofdzakelijk naar de onlusten en wordt het positieve protest nauwelijks vermeld. ‘Ik ben er ook schuldig aan’, geeft een Nederlandse freelance-fotograaf toe. ‘Ik had weinig tijd dus steurde ik enkel de foto’s van de rellen op, aangezien die zeker verkopen.’

Succesvolle massa

De menigte merkte weinig van de grimmige taferelen die zich achter hen afspeelden, totdat een rookpluim van een brandende auto de lucht zwart kleurde. De overgrote meerderheid keurde het geweld af maar ziet de manifestatie als een succes.
De maandenlange voorbereiding om alle reguliere organisaties samen te brengen heeft zijn vruchten afgeworpen. ‘Vandaag hebben 80.000 mensen hun democratisch protest tegen de onmenselijke G8-politiek geweldloos en fantasierijk geuit’, verklaarde Peter Wahl van Attac.

Ontwapenend verzet

Het CIRCA (Insurgent Rebel Clown Army), een organisatie die bestaat uit kleine groepjes entertainers in clownkledij, zorgde voor een luchtige sfeer door de militaire macht van de politiek te ontkrachten door eens te meer de kracht van geweldloos verzet te bewijzen. Waar stenen de politie deed terugslaan, konden ontwapenende grappen en opgeheven handen van de clowns hen terugdringen.
Zondag 3 juni stond volledig in teken van de agro-industrie, genetisch gemanipuleerde gewassen en de globale landbouwpolitiek die zuiders landen in armoede en hongersnood drijft. De betoging verliep vlekkeloos en de stemming was optimaal.

Kritisch geloei

Op ludieke en soms pijnlijk cynische wijze werden de nadelen van het huidige wereldvoedingsysteem aan de kaak gesteld. Kritische stemmen lieten zich horen in vaak onverwachte gedaantes: ‘Ik, als gesubsidieerde koe, krijg 2 dollar per dag, ben ik dan meer waard dan jouw medemens in Afrika die met minder dan 1 dollar zijn dag moet zien door te komen?’, vroeg een van de actievoerders.
De volgende actiedagen wordt telkens een ander thema, zoals migratie en militarisme, in de kijker geplaatst. Tijdens de G8-top zelf zijn ondermeer blokkades gepland om de G8 top tegen te houden of die in elk geval tegen te werken. Middenveldorganisaties hopen dat het geweld de komende dagen beperkt zal blijven, maar 16.000 speciale agenten en het grote aantal geplande acties in Heiligendamm voorspellen niet veel goeds.