Verzet tegen geplande aanscherping anti-terrorismewetten

Nieuws

Verzet tegen geplande aanscherping anti-terrorismewetten

Bob Burton

16 oktober 2002

Australische mensenrechtenorganisaties en partijen uit de oppositie zijn gelarmeerd door het maandag aangekondigde voornemen van hun premier John Howard om tegen begin volgende week de Australische anti-terrorismewetgeving aan te scherpen. Met de aanslag op Bali is de terroristische dreiging voor Australië heel dicht bij huis gekomen, maar critici vinden dat Howard zelf voor een heel nieuw gevaar zorgt.

De Australische regering zou onder meer een nader te bepalen minister de bevoegdheid willen geven op eigen houtje organisaties buiten de wet te stellen die mogelijk banden hebben met het terrorisme. Het lijkt er ook op dat een aantal forse maatregelen die eerder dit jaar werden afgewezen in het parlement, weer worden opgevist.

Dinsdagnamiddag diende buitengewoon minister van Staat Eric Abetz in de senaat de Australian Security Intelligence Organisation Legislation Amendment Bill opnieuw in, een ontwerp dat vorig jaar sneuvelde door het verzet van een grote groep parlementsleden waaronder zich ook leden van de meerderheid bevonden. Het ontwerp, dat na de aanslagen van 11 september vorig jaar werd geschreven, maakt levenslange gevangenisstraffen mogelijk voor wie direct of indirect betrokken is bij terroristische organisaties. Verdachten kunnen lang worden vastgehouden zonder in beschuldiging gesteld te worden, en zonder aanspraak te kunnen maken op een advocaat of contacten met vrienden of verwanten. Het voorstel werd in juni gekelderd door een parlementaire onderzoekscommissie waarin de regeringspartijen de meerderheid uitmaakten. De commissie was van oordeel dat de wet belangrijke rechten en vrijheden van de Australische burgers zou ondermijnen.

Ik vind het fout het probleem met meer wetten te lijf te gaan, stelt Hilary Charlesworth, de directeur van het Centrum voor Internationaal Recht van de Nationale Universiteit van Australië. Er van uitgaan dat we na Bali iets oplossen door meer wetten te stemmen, is als dansen op het dek van de Titanic. Volgens zijn collega George Williams van het Centrum voor Publiek Recht van de Universiteit van New South Wales lijkt het erop dat we om een externe bedreiging van onze veiligheid en onze democratische vrijheden af te wenden, een nieuw intern gevaar voor onze democratie invoeren.

Damien Lawson, een woordvoerder van de Federatie van Gemeenschapswetswinkels, verdenkt Howard ervan opportunistisch in te spelen op de schok die de tragedie van Bali in Australië heeft teweeggebracht. Lawson denkt dat de aanpak van de regering het terroristische gevaar niet zal verminderen. Daarvoor moeten we kijken naar de politieke en sociale oorzaken van de conflicten in Indonesië en wereldwijd, en onderzoeken waarom er zoveel steun is voor radicale islamistische organisaties.

De Australische regering heeft haar slag nog niet thuisgehaald. De Groenen en de Australische Democraten zijn tegen een verscherping van de anti-terrorismewetgeving. De Arbeiderspartij heeft nog niet in haar kaarten laten kijken - ze wil zich niet de woede op de hals halen van Australiërs die vinden dat er iets moet gebeuren na de aanslag op Bali, maar wil ook haar aanhangers niet van zich vervreemden die opkomen voor de vrijwaring van alle rechten en vrijheden. Volgens Lawson zal de regering het in elk geval heel moeilijk krijgen om haar voorstellen nu wel door het parlement te krijgen.