Verzet tegen noodtoestand Bangladesh groeit

Nieuws

Verzet tegen noodtoestand Bangladesh groeit

Farid Ahmed

22 februari 2008

De interimregering in Bangladesh staat onder zware druk om de noodtoestand in het land snel op te heffen. Zakenlui geloven dat de economie maar zal opleven als alle Bengalezen weer vrij kunnen ademen. Ook de donorlanden vinden het welletjes.

Het zakenkabinet van Fakhruddin Ahmed, de voormalige gouverneur van de Nationale Bank, genoot veel steun toen het op 12 januari 2007 de eed aflegde. Een dag eerder had president Iajuddin Ahmed de noodtoestand afgekondigd na een periode van bloedig politiek geweld. De verkiezingen van 2006 werden om die reden uitgesteld. De interimregering heeft beloofd dat de bevolking eind 2008 naar de stembus kan om een nieuwe bewindsploeg te kiezen. Intussen moet de corruptie in de Bengalese politiek worden uitgeroeid.

Naast veel gewone Bengalezen waren ook het leger en buitenlandse donoren begin vorig jaar best tevreden met die oplossing. Maar nu is de stemming omgeslagen. Het aanzien van de interimregering ging de dieperik in toen de prijzen van de belangrijke levensmiddelen sterk begonnen te stijgen. Steeds meer mensen hebben het moeilijk om rond te komen, en de economie stagneert.

Herstel van de democratie

De zaken zullen pas beter gaan als er een einde komt aan de noodtoestand, denkt Khondkar Ibrahim Khaled, een voormalige vicegouverneur van de Nationale Bank. “We leven nu onder heel strenge regels, terwijl bedrijven net flexibel moeten zijn. Die twee dingen gaan niet samen.”

Als de regering de noodtoestand opheft, kan er wat politieke onrust ontstaan, maar de bedrijven zullen weer vlot kunnen beginnen te draaien”, zegt Khaled. “Als de gewone wetten weer gelden en we een verkozen regering hebben, hebben we binnen de zes maanden een economische heropleving.”

“Er is geen reden om de noodtoestand nog langer te rekken”, valt Sultana Kamal hem bij, de directeur van de mensenrechtengroep Ain-O-Shalish Kendra. Volgens Kamal, een voormalige adviseur van de interimregering, beginnen de negatieve effecten van de uitzonderingstoestand nu al duidelijk te worden. Volgens de Wereldorganisatie tegen Foltering liet Bangladesh zich vorig jaar opmerken door  standrechtelijke terechtstellingen, willekeurige arrestaties en folteringen en mishandeling van gevangenen.

Gesteund door de VS, Groot-Brittannië en andere donorlanden eisen ook de politieke partijen dat de democratie zo snel mogelijk weer in ere wordt hersteld. Regeringsleider Fakhruddin Ahmed had beloofd dat de noodtoestand geleidelijk zou worden opgeheven en dat er een dialoog zou komen met de politieke partijen, maar daarvan is nog niets te merken.

De verkiezingscommissie die kort na het aan de macht komen van de interimregering werd samengesteld, heeft zeven maanden geleden een stappenplan ter voorbereiding van nationale verkiezingen bekend gemaakt, maar heeft sindsdien nog niet veel werk verzet. De Commissie heeft de interimregering wel gevraagd de noodtoestand tijdig op te heffen. In april vinden er in Bangladesh al lokale verkiezingen plaats.