Vietnam wil doodstraf inperken

Nieuws

Vietnam wil doodstraf inperken

Imke van den Akker

04 november 2008

Vietnam gaat mogelijk het aantal misdaden inperken waar de doodstraf op staat. Minister van justitie Ha Hung Cuong legde een wetsvoorstel voor, waarin staat dat de doodstraf voor misdrijven als verduistering, omkoping en vliegtuigkaping afgeschaft moet worden. Dat meldt de Vietnamese pers dinsdag.

Ha Cuong probeert met het voorstel in te spelen op ‘wereldwijde trend om de doodstraf te beperken en helemaal af te schaffen’, schrijft de Vietnamese krant Laborer.

Daling

In 1999 stond op 44 misdaden de doodstraf. Nu kan men in Vietnam nog ter dood veroordeeld worden voor 29 misdaden, zoals moord, gewapende overval, verraad en drugshandel. Als het wetsvoorstel van de minister wordt goedgekeurd, zal dat aantal dalen naar 12. De voorzitter van de parlementscommissie van justitie, Le Thi Thu Ba, uitte zijn bedenkingen tegen het voorstel van de minister. Wat hem betreft blijft de doodstraf voor verduistering en omkoping gehandhaafd, omdat corruptie ‘een nationale ramp’ is.
Om kritiek van westerse regeringen en internationale mensenrechtenorganisaties tegen te gaan, koos Vietnam er in 2003 voor om cijfers over de doodstraf ‘staatsgeheim’ te maken. Het jaar daarop werd het zelfs strafbaar om uitspraken te doen over executies, maar van deze wet is nooit gebruik gemaakt. Per jaar worden er naar schatting van Amnesty International 100 mensen ter dood veroordeeld, veel van hen voor drugsmisdrijven. Die cijfers zijn gebaseerd op informatie gepubliceerd door de staatsmedia of justitiële bronnen, en zijn waarschijnlijk geen afspiegeling van het werkelijke aantal geëxecuteerden.

Uitvoering

In 2005 werd er ook al eens voorgesteld om de wet te veranderen. Vietnam overwoog toen om doodstraf voor negen misdaden af te schaffen. Toen kwam ook de manier waarop de de terdoodveroordeling wordt uitgevoerd ter sprake. Het ministerie stelde voor om executie voor het vuurpeleton te stoppen, omdat het psychische problemen voor de beulen op zou leveren. Ook werd er gepleit voor het op de hoogte stellen van de familie. Het voorstel werd toen afgekeurd door de Nationale Raad.