Visabeleid kost VS miljarden

Nieuws

Visabeleid kost VS miljarden

William Fisher

06 september 2005

In haar angst voor terroristen houdt de Amerikaanse regering ook studenten, toeristen en investeerders buiten. Het Amerikaanse visabeleid is nefast voor de Amerikaanse economie. Dat zegt het Migration Policy Institute in een nieuw rapport.

Tussen 2001 en 2003 zagen de VS het aantal visumaanvragen van niet-migranten met meer dan een derde dalen. Het aantal inschrijvingen van buitenlanders in de Amerikaanse hogescholen loopt voor het eerst in drie decennia terug. En tussen 2000 en 2003 daalde het aantal buitenlandse toeristen in de VS met meer dan 10 miljoen.

Een gastvrij imago hebben de VS niet meer, schrijven de auteurs van het rapport Secure Borders, Open Doors (Veilige grenzen, open deuren). In haar argwaan snijdt de Amerikaanse regering in eigen vlees. Volgens het rapport zijn de VS al miljarden dollars aan investeringen en contracten misgelopen doordat ondernemers uit andere landen zoveel moeite moeten doen om een visum los te krijgen.

Het Amerikaanse parlement maakt zich nu op voor een debat over de bescherming van de grenzen van de VS. De Congresleden zouden er goed aan doen het Amerikaans visumbeleid te hertekenen, oordeelt het Migration Policy Institute, een instelling die denkwerk verricht rond immigratievraagstukken. Achter het huidige beleid zit geen strategisch plan, en de coördinatie tussen het ministerie van Buitenlandse Zaken en dat van Binnenlandse Veiligheid is nevelig.

Het hoger onderwijs voelt het restrictieve visumbeleid het sterkst. Vorig jaar liep het aantal buitenlanders dat voortgezet hoger onderwijs wilde beginnen in de VS met 28 procent terug, zegt Debra W. Stewart, de voorzitter van de Raad van Hogescholen. Dit jaar zijn er nog minder aanvragen. De VS krijgen veel daardoor veel minder wetenschappelijk en ingenieurstalent binnen dan vroeger. Volgens Stewart worden er niet alleen meer visumaanvragers afgewezen. De hervorming van de procedure leidt soms ook tot onmogelijke vertragingen.

We staan niet alleen voor een visumprobleem, er is een probleem van toegang, zegt Ursula Oaks van de Verenging van Internationaal Onderwijzend Personeel. Alle barrières die vreemde studenten hier hinderen, vormen samen een ernstige uitdaging voor ons land. Andere landen profiteren van situatie in de VS om buitenlandse studenten nar hun instellingen te loodsen.

Volgens Stewart kunnen de problemen niet zomaar worden opgelost door de procedures te stroomlijnen en de Amerikaanse ambtenaren meer gevoelig te maken voor de noden van de academische wereld in de VS. Er moet strategisch nagedacht worden over de doelstellingen van het visabeleid. Amerika’s intellectuele veiligheid hangt ervan af.

Volgens het rapport kan de regering ook heel wat ondernemen om de huidige visumprocedure duidelijker en transparanter te maken en overbodige controles weg te werken. Alle betrokken ministeries en veiligheidsdiensten moeten ook beter gaan samenwerken en meer communiceren. (PD/MM)