Vlaams parlement steunt democratisch proces in Tunesië en Egypte

Nieuws

Vlaams parlement steunt democratisch proces in Tunesië en Egypte

Hasna Ankal

18 februari 2011

Het Vlaams parlement heeft een resolutie van sp.a-parlementslid Yamila Idrissi goedgekeurd die de Tunesiërs en Egyptenaren steun en garanties moet geven voor hun democratiseringsproces. Concreet moet de Vlaamse regering voorzichtig omspringen met het verlenen van vergunningen voor wapenexport naar de regio. De EU en de Belgische regering wordt verzocht partnerschapsakkoorden kritisch te evalueren en hierbij oog te hebben voor de sociaaleconomische situatie.

Het voorstel werd woensdag 16 februari samen met CD&V en N-VA ingediend. Groen! keurde het mee goed, Open-Vld, LDD en Vlaams Belang onthielden zich. Voor LDD en het VB was de hoogdringendheid van de resolutie een punt van discussie. ‘Maar vanuit sp.a willen wij geen weken of maanden wachten’, zegt Idrissi. Fractieleider van Open-Vld Sven Gatz vindt dat dit debat op Europees niveau gevoerd moet worden: ‘Het is een mooi initiatief maar Europa kan diplomatieke middelen inzetten. Vlaanderen heeft zo’n invloed niet.’

Het VB diende onmiddellijk erna een amendement in dat als voorwaarde stelt dat de sharia geen rol krijgt in een grondwet en dat de Vlaamse regering het islamisme veroordeelt.

Democratische rechtsstaat

Idrissi legt de nadruk op een ondersteunende rol en wil een positieve boodschap sturen naar het volk in het Midden-Oosten en de Maghreb. ‘Daarom is in heel de resolutie bewust een moraliserende toon vermeden’, legt ze uit. ‘Belangrijk is dat in Tunesië en Egypte nu het echte werk gaat beginnen en daarbij moeten we helpen om eerlijke verkiezingen mogelijk te maken.’

De tekst van de resolutie zegt dat ondersteuning nodig is ‘om een machtsvacuüm, een radicalisering of restauratie van het autocratische regime te vermijden en een dialoog met alle partijen te stimuleren.’ Federaal minister van Buitenlandse Betrekkingen, Steven Vanackere (CD&V), wordt verzocht hiervoor te pleiten op Europees niveau. Of dat betekent dat de Vlaamse regering ook elke uitkomst moet aanvaarden zegt Idrissi dat ‘we niet anders kunnen.’ Ze pleit wel voor een democratische rechtstaat.

Verder zou Vanackere moeten aandringen op een ‘diepgaande en kritische evaluatie’ van de middelen die Europa kan gebruiken. Hierbij vermeldt de resolutie specifiek de partnerschapsakkoorden. Oorzaken van sociaaleconomische problemen moeten aangepakt worden. ‘We moeten kijken of de inhoud van de akkoorden het doel niet voorbij schieten en kijken naar hoe het gewone volk mee kan profiteren van een economische vooruitgang. Als het nodig is moeten we bijsturen’, aldus Idrissi.