Vlaamse Noord-Zuidbeweging verliest monument

Nieuws

Vlaamse Noord-Zuidbeweging verliest monument

Vlaamse Noord-Zuidbeweging verliest monument
Vlaamse Noord-Zuidbeweging verliest monument

Zaterdag 30 juli overleed Bert Peeters, de eerste Vlaamse algemeen-secretaris van 11.11.11 (toen Nationaal Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking). Peeters was ook jarenlang hoofdredacteur van Noord-Zuidcahiers (toen Tijdschrift voor Ontwikkelingssamenwerking) en stond mee aan de wieg van Chirojeugd Vlaanderen.

Bert Peeters zou deze maand 96 worden. Hij werd in 1915 in Engeland geboren omdat zijn ouders gevlucht waren voor de Eerste Wereldoorlog. Als jonge priester was hij tijdens de Tweede Wereldoorlog verantwoordelijk voor de uitbouw van de Vlaamse Patronaten tot de Vlaamse Chirojeugd, waarvan hij in 1948 voltijds nationale proost werd. Hij introduceerde de overtuiging dat goed begeleide groepen leeftijdsgenoten een unieke pedagogische omgeving vormden, waarin een sociale opvoeding op een unieke manier mogelijk was. Nadat hij in 1970 getrouwd was met Magda Van de Peer werd hij de drijvende kracht achter de vereniging en de belangenbehartiging van de gehuwde priesters in België en later ook internationaal.

In 1970 was Bert Peeters werkzaam in de internationale koepel van katholieke vastenacties CIDSE en vanaf 1972 ging hij aan de slag bij het Nationaal Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking (NCOS), het huidige 11.11.11, waar hij de eerste Vlaamse algemeen-secretaris was tot 1980. Van 1980 tot 1991 was hij hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Ontwikkelingssamenwerking, dat vanaf 1988 herdoopt werd tot Noord-Zuidcahiers. In die serie publiceert Bert Peeters eind 1987 de eerste versie van Het ABC van de Derde Wereld (deel 1: Instellingen; deel 2: Begrippen).

Enkele citaten uit artikels die Bert Peeters schreef in TOS / NZC:

  • ‘Bijna twintig jaar na de roep van de Derde Wereld om structuurhervormingen, is voor de doorsneeburger van het Noorden het probleem van de Derde Wereld nog altijd een kwestie van hulpverlening, en niet een kwestie van herverdeling van het internationaal inkomen. Alles blijft hier nog te doen.’ (uit: Twee derdewereldcampagnes: 11.11.11 en Broederlijk Delen. TOS maart 1985)

  • ‘De oplossing [voor het bestaan van een Derde Wereld] zal niet afhangen van een economische sanering van de Noord-Zuidrelatie, of van een sociale sanering in de landen van de Derde Wereld zelf. De fundamentele oplossing ligt in het uitbouwen van structuren die het recht stellen boven de macht; en in een internationaal gezag dat moet instaan voor de instandhouding van dat recht.’ (uit: De Noord-Zuidverhouding 1945-1989. NZC december 1989)

  • ‘Rijkdom (geld, wetenschap, technologie)schept macht, ook militaire macht. En macht schept verdrukking van de machteloze. In de relaties tussen staten en bevolkingsgroepen heerst in de eerste plaats de wet van de jungle: het recht van de sterkste! Deze wet vervangen door het recht van iedere mens en van iedere menselijke gemeenschap kan alleen op basis van internationale en nationale wetten en structuren, die door de wereldgemeenschap worden aanvaard en gedragen.’ (uit: De Noord-Zuidverhouding 1945-1989. NZC december 1989)

  • ‘Het nationaal beleid blijft de grondslag van een succesvolle ontwikkeling. Niet minder belangrijk is echter de Zuid-Zuidsamenwerking. Het zou weleens de meest efficiënte weg kunnen zijn naar hogere niveaus van wetenschap en technologie. Een hervorming van het internationaal systeem is even essentieel voor een rechtvaardig beleid dat de scheiding tussen Noord en Zuid opheft en vrede, waardigheid en veiligheid voor iedereen waarborgt.’ (uit: De strategie voor het Vierde Noord-Zuid Decennium. NZC september 1991)