Vlaamse steden zien Uber enkel zitten met elektrische auto's

Nieuws

Alle ritten moeten tegen 2025 emissievrij zijn

Vlaamse steden zien Uber enkel zitten met elektrische auto's

Vlaamse steden zien Uber enkel zitten met elektrische auto's
Vlaamse steden zien Uber enkel zitten met elektrische auto's

IPS

19 juni 2020

Antwerpen, Gent en Leuven scharen zich achter strenge voorwaarden voor de komst van Uber: alle ritten moeten tegen 2025 emissievrij zijn en tegen 2030 moet de helft van de ritten gedeeld zijn. De steden stellen de luchtkwaliteit en hun klimaatengagementen voorop, zegt Bond Beter Leefmilieu.

Antwerpen, Gent en Leuven scharen zich achter strenge voorwaarden voor de komst van Uber.

www.quotecatalog.com (CC BY 2.0)

Hoewel Uber voorlopig enkel in Brussel actief is en niet in Vlaanderen, toont het bedrijf sinds het nieuwe taxidecreet begin dit jaar interesse in de Vlaamse markt. Ook gelijkaardige diensten kunnen dankzij dat taxidecreet voet aan grond krijgen in Vlaanderen.

‘Als Uber in Vlaanderen activiteiten ontplooit, dan zal het zich uiteraard aan onze spelregels moeten houden, ook als dat bijkomende inspanningen vraagt’, zegt Koen Kennis, schepen van mobiliteit van stad Antwerpen. ‘Daar is Uber groot genoeg voor, het kan een voorbeeldfunctie opnemen.’

Extra files, luchtvervuiling en CO2

Onderzoek van Transport & Environment toont aan dat de komst van diensten als Uber gepaard gaan met extra filedruk, luchtvervuiling en klimaatvervuiling in de steden. Die gevolgen kunnen vermeden worden als de diensten werk maken van gedeeld vervoer en volop inzetten op elektrische wagens. De CO2-uitstoot van een e-wagen is drie keer lager dan die van een diesel- of benzinewagen.

‘Ik zie zeker de voordelen van de komst van Uber voor de gebruikers, maar ben bekommerd om de leefkwaliteit en de veiligheid in de stad’, zegt Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit in Gent. ‘Aan onze Gentse taxi’s leggen we strenge voorwaarden op met betrekking tot uitstoot en verkeersgedrag. Het is maar logisch dat die dan ook gelden voor alle andere taxidiensten.’

‘Wij blijven ook ijveren voor een tijdelijke premie voor taxidiensten om 100 procent elektrische voertuigen aan te kopen.’

Bart Dumoulin van Bond Beter Leefmilieu vindt dat diensten als Uber hun chauffeurs moeten ondersteunen bij de aankoop van een elektrisch model.

‘Dat kan door de kosten van de aankoop en het gebruik van een elektrisch voertuig meer aantrekkelijk te maken, zoals Uber vandaag al doet in Londen’, zegt hij. ‘Ook de steden kunnen een flankerend beleid voeren om elektrisch vervoer voor taxichauffeurs in het algemeen aantrekkelijker te maken.’

Het allerbelangrijkst daarvoor is dat er op korte termijn extra laadpalen komen, zegt Dumoulin. Hij denkt ook aan ‘zachte incentives’, zoals bepaalde voorrangsregelingen of exclusieve toegang tot bepaalde stadsdelen. ‘Wij blijven ook ijveren voor een tijdelijke premie voor taxidiensten om 100 procent elektrische voertuigen aan te kopen.’

Wanneer aan deze voorwaarden voldaan wordt, staat niets een rendabele businesscase voor elektrische Uberchauffeurs in de weg, blijkt uit de T&E-studie.

Foto: www.quotecatalog.com