Vlaanderen helpt Zuid-Afrika oriënteren richting groene economie

Nieuws

Vlaanderen helpt Zuid-Afrika oriënteren richting groene economie

Vlaanderen helpt Zuid-Afrika oriënteren richting groene economie
Vlaanderen helpt Zuid-Afrika oriënteren richting groene economie

IPS

19 april 2016

Vlaanderen zal de samenwerking met zijn partnerland Zuid-Afrika vanaf 2017 toespitsen op inspanningen op het vlak van klimaat en de ontwikkeling van een groene economie. Dat vertelde minister-president Geert Bourgeois op de eerste staten-generaal van de Vlaamse Ontwikkelingssamenwerking, maandag in het Vlaams Parlement.

Waar de Vlaamse overheid in partnerland Zuid-Afrika vandaag nog vooral inzet op jobcreatie en de ondersteuning van kwetsbare groepen zal de focus vanaf volgend jaar meer georiënteerd worden in de richting van groene economie, klimaat en duurzaam ondernemen.

2015 beste jaar ooit

‘De millenniumdoelstellingen (MDG’s) hebben hun doel niet gemist’, zei minister-president Bourgeois maandag tijdens zijn toespraak op de eerste staten-generaal van de Vlaamse Ontwikkelingssamenwerking.

Bourgeois sloot zich aan bij de positieve boodschap die keynote speaker Erik Solheim, voorzitter van de Development Assistance Committee van de OESO eerder bij had toen hij de aanwezigen in het Vlaams Parlement toesprak en zei dat ‘2015 en 2016 de meest succesvolle jaren ooit zijn voor de menselijke soort. Gemiddeld deden we nooit beter dan vandaag op het vlak van gezondheid en ontwikkeling wereldwijd’, zei hij. ‘In 2015 boekten we schitterende resultaten op het vlak van het terugdringen van polio in Afrika, de gemiddelde levensverwachting stijgt overal en als we vergelijken met de jaren negentig, zien we dat in totaal zeven miljoen kinderen meer overleven in naties zoals India en in Afrika. Op het vlak van ontwikkeling doen we het dus echt niet slecht’.

Ambitieus

‘Het werk is natuurlijk niet af. Miljoenen kinderen gaan nog niet naar school en 650 miljoen mensen hebben geen toegang tot proper water.’

‘Ik sluit mij aan bij de positieve boodschap van Erik Solheim dat 2015 het beste jaar ooit was wat betreft het terugdringen van kindersterfte, onderwijs en vele andere ontwikkelingsdoelen’, zei minister-president Bourgeois. Tegelijk vindt hij dat de 2030- agenda het meest ambitieuze project is dat de wereldgemeenschap ooit heeft aangepakt. ‘Het werk is natuurlijk niet af. Miljoenen kinderen gaan nog niet naar school en 650 miljoen mensen hebben geen toegang tot proper water. Het gaat dus om meer dan solidariteit. Het gaat om gedeelde verantwoordelijkheid om samen werk te maken van het behalen van de doelen.’

‘Er werden ook lessen getrokken uit de millenniumdoelstellingen’, zei Bourgeois nog. ‘Meer dan ooit wordt de hele samenleving gemobiliseerd om te werken aan een meer duurzame wereld. In het verleden ging te weinig aandacht naar de ecologische uitdaging. De klimaatverandering en de verwoestijning zijn problemen die merkbaar de ontwikkelingskansen beknotten. De socio-economische ontwikkeling is dus onlosmakelijk verbonden met de ecologische ontwikkeling.’