Natuurorganisatie Traffic bezorgd over aanhoudende verkoop van beschermde diersoorten

Vlees van schubdieren en apen nog altijd openlijk verhandeld op Afrikaanse markten

Colince Menel/CIFOR

Een rapport van natuurorganisatie Traffic toont aan dat er nog altijd bedreigde diersoorten verhandeld worden op vleesmarkten in Centraal-Afrika. Meer controle kan echter een nieuw probleem tot gevolg hebben: minder beschermde soorten worden populairder en zullen dan overgeëxploiteerd worden.

Traffic is een internationale organisatie die toeziet op de handel in wilde planten en dieren. In het rapport dat deze week is verschenen, wijst de organisatie op de zogeheten bushmeat markets, vleesmarkten waar onder meer vlees van wilde dieren verhandeld wordt.

59 vleeskramen

De onderzoekers bezochten vleesmarkten in Kameroen en de Democratische Republiek Congo en kwamen tot de conclusie dat ook bedreigde diersoorten die legaal beschermd zijn en dus niet mogen worden gedood en verhandeld, openlijk te koop worden aangeboden in de kramen van 59 vleesverkopers op willekeurig geselecteerde markten. Het ging hier onder meer om vlees van schubdieren, apen, Afrikaanse civetkatten en bepaalde antilopensoorten.

‘Doelgericht onderzoek nodig is om de jacht en de consumptie van wilde dieren beter te begrijpen en tot duurzame oplossingen te komen.’

‘Terwijl wild vlees voedselzekerheid en inkomsten verschaft aan veel plattelandsgemeenschappen in Kameroen en de Republiek Congo, vormen de commerciële handel in bushmeat en de vraag naar bijproducten een gevaar van overexploitatie van reeds bedreigde Afrikaanse soorten’, zegt Momballa Mbun, onderzoeker en medeauteur van het rapport.

Traffic is bezorgd over de aanhoudende en vaak openlijke verkoop van sommige beschermde soorten en de opkomst van nieuwe aangeboden soorten op de markten. Ook de tolerante houding van de politie en consumenten ten aanzien van verkopers van bushmeat vindt de organisatie verontrustend. Volgens het rapport ondermijnen zij op die manier de bestaande nationale wetgeving.

Projectleider Camilla Floros stelt dat ‘doelgericht onderzoek nodig is om de jacht en de consumptie van wilde dieren beter te begrijpen en tot duurzame oplossingen te komen in Kameroen en Congo. Om vervolgens tot duurzame handel en gezonde soortenaantallen te komen is er politieke wil en sterkere wetgeving nodig.’

Grijze roodstaartpapegaai

Het rapport stelt dat niet alleen de controle op bushmeat-markten moet worden verhoogd, maar er tegelijk onderzocht dient te worden of bedreigde soorten niet stilaan vervangen worden door minder beschermde soorten die mogelijk in opkomst zijn, onder meer op markten waar ingrediënten worden verkocht voor traditionele geneeskunde.

Zo is de internationale handel van de grijze roodstaartpapegaai sinds 2017 verboden en heeft hij in beide landen de status van beschermde diersoort. Toch werden op  de markten schedels en veren van dit dier aangetroffen, wat er volgens de onderzoekers op wijst dat de onderdelen van deze papegaaiensoort hun weg hebben gevonden naar traditionele medicijnen en ceremoniële gebruiken.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3181   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift