Vluchtelingenorganisaties stappen naar rechter

Nieuws

Vluchtelingenorganisaties stappen naar rechter

Nadat Fedasil belist heeft om niet langer asielzoekers op te vangen, hebben Vluchtelingenwerk Vlaanderen en Ciré verschillende juridische acties opgestart.

De twee organisaties hebben een eenzijdig verzoekschrift bij de Arbeidsrechtbank van Brussel voor 51 personen die op straat staan, om onmiddellijk een opvangplaats te eisen.
Vluchtelingenwerk Vlaanderen en CIRE leggen ook klacht neer bij de Europese Commissie omdat België de EU-richtlijn ‘minimumnormen asielopvang’ niet naleeft.

Niet genoeg opvangcentra

Volgens beide vluchtelingenorganisaties is er een humanitaire noodsituatie ontstaan nadat Fedasil de dienst dispatching heeft gesloten. Fedasil zegt dat  het niet langer asielzoekers kan opvangen door een tekort aan opvangcentra.
‘Fedasil stelt zich hierbij bloot aan veel kritiek, maar door het ontbreken van andere noodmaatregelen, is het de enige leefbare optie voor de organisatie. De voogdijminister Marie Arena werd hierover geïnformeerd’, klinkt het in een mededeling.
‘Wij eisen een noodopvangstructuur, bijvoorbeeld een tentenkamp, gecreëerd door de Civiele Bescherming of hulporganisaties zodat er geen asielzoekers meer op straat hoeven te slapen’, zeggen Vluchtelingenwerk Vlaanderen en Ciré.