VN bevelen Afrika transgene gewassen aan

Nieuws

VN bevelen Afrika transgene gewassen aan

Anthony Stoppard

29 augustus 2002

Transgene gewassen kunnen Afrika op het
pad van de duurzame ontwikkeling brengen: ze kunnen ziektes verhinderen en
de voedselveiligheid verbeteren. Dat staat in een rapport van de Economische
Commissie voor Afrika (ECA), dat morgen wordt voorgesteld op de
Duurzaamheidstop in Johannesburg. Het werkstuk zal inslaan als een bom, want
de meeste Afrikaanse regeringen maken net als Europa voorbehoud bij
genetisch gewijzigd voedsel. Veel niet-gouvernementele organisaties
verzetten zich met hand en tand tegen wat ze 'Frankenstein-voedsel' noemen.

Het VN-rapport, ‘Harnessing Technologies for Sustainable Development’,
beveelt Afrikaanse regeringen aan om hun markt op termijn open te stellen
voor transgene gewassen, verbindt daar wel een aantal voorwaarden aan. Eerst
moeten de nieuwe technologieën aangepast worden aan Afrikaanse bodem en de
arme bevolking kunnen dienen en - niet onbelangrijk - er moeten extra
veiligheidsmaatregelen komen.

Het rapport wijst op recente ontwikkelingen in de biotechnologie die erg
nuttig kunnen zijn voor Afrikaanse boeren: transgene zaden zorgen voor een
grotere oogst en zijn resistent aan ziektes. Ggg’s hebben een hogere
voedingswaarde, kunnen menselijke ziektes voorkomen en kunnen minder
schadelijk zijn voor het milieu. De voedselproductie op het Afrikaanse
continent kan erdoor stijgen en het zou de druk op landbouwgrond en bossen
verlichten.

Maar het huidige biotech-onderzoek is vooral gericht op gewassen en ziektes
die in industrielanden voorkomen, bedenken de VN-experts. Het rapport geeft
ook toe dat de meeste Afrikaanse landen niet in staat zijn om de potentiële
risico’s in te schatten van transgene gewassen voor de consument en het
milieu.

Toch moeten de Afrikaanse regeringen transgene gewassen opnemen in hun
landbouwbeleid, vindt de ECA. Ze moeten onderzoek financieren dat zich
concentreert op de Afrikaanse context en instellingen oprichten die de
bakens uitzetten voor de bedrijven. Verschillende Afrikaanse landen
verbouwen al met succes transgene gewassen: Zuid-Afrika produceert transgene
maïs en katoen; Kenia legt zich toe op genetisch gewijzigde zoete aardappels
en Egypte cultiveert maïs, bonen en katoen. Zuid-Afrika heeft trouwens net
de eerste oogst transgene witte maïs binnengehaald.

De ngo BioWatch South Africa vreest dat de kleine Zuid-Afrikaanse boeren
afhankelijk zullen worden van de dure zaden die ontwikkeld worden door grote
transnationale bedrijven als Monsanto. Het beleid dat de VN aanbeveelt zou
ertoe kunnen leiden dat bedrijven een monopolie krijgen zodat alle boeren
hetzelfde type zaad gebruiken. De gevolgen zouden niet te overzien zijn als
dat zaad gebreken vertoont er iets misloopt met de oogst.

Bovendien weigert de Europese Unie nog steeds transgene gewassen op haar
markt. Zolang het Europese moratorium overeind staat, is de belangrijkste
exportmarkt afgesloten voor transgene gewassen die op Afrikaanse bodem
gekweekt worden.