Komt er een verdrag dat onze oceanen beschermt tegen overbevissing, vervuiling en andere bedreigingen?

VN-conferentie ter bescherming van wereldzeeën vangt aan in New York

S MR / pixahive.com (CC0)

Overbevissing en vervuiling zijn de grootste bedreigingen voor de gezondheid van de oceanen.

Afgevaardigden van 193 lidstaten van de Verenigde Naties begonnen maandag in New York gesprekken in een poging een akkoord te bereiken over een langverwacht verdrag om de wereldzeeën te beschermen tegen overbevissing, vervuiling en andere bedreigingen. 

De volle zee - oceaangebieden die buiten de exclusieve economische zones van landen liggen - beslaat bijna twee derde van de wereldzeeën. Dat betekent dat er een wereldwijde overeenkomst nodig is over hoe die wateren en hun biodiversiteit moeten worden beschermd en beheerd.

‘De mensheid heeft een zinloze en zelfvernietigende oorlog tegen de natuur gevoerd, en de oceaan bevindt zich in de frontlinies van de strijd’, zei VN-secretaris-generaal António Guterres vorige maand toen hij de landen opriep de tergend traag verlopende gesprekken af te ronden.

Het belang van oceaanbehoud

De oceanen spelen een belangrijke rol in het mondiale klimaat: ze leveren levensnoodzakelijke zuurstof voor mensen en dieren, sturen weersystemen aan en slaan ongeveer een kwart van de CO2 op die door menselijke activiteiten wordt gegenereerd.

‘Ze maken deze planeet bewoonbaar’, aldus Liz Karan, die bij de non-profit Pew Charitable Trusts de leiding heeft over de bescherming van de volle zee.

‘Ze zeggen dat elke tweede ademteug die je neemt uit de oceaan komt’, vertelt ze.

De oceaan ondersteunt ook een enorme biodiversiteit, waaronder mogelijk miljoenen soorten die de mens nog niet heeft ontdekt.

Maar volgens de Rode Lijst van Bedreigde Soorten van de in Zwitserland gevestigde Internationale Unie voor Natuurbehoud (IUCN), wordt bijna 10% van de tot nu toe beoordeelde onderwaterplanten en -dieren met uitsterven bedreigd.

Hoe worden oceanen beschadigd?

De grootste oorzaak van de achteruitgang van het milieu in de oceanen is de “ongedifferentieerde” visserij, aldus Jessica Battle. Zij is een ervaren rot op het gebied van oceaanbeheer bij het Wereld Natuur Fonds (WWF).

Plastic, rioolwater en overtollige voedingsstoffen spoelen van het land en creëren zogenaamde “dode zones” in de oceaan.

Hierdoor worden niet alleen de visbestanden uitgeput, maar wordt ook het vermogen van de populaties om zich te herstellen aangetast, legt ze uit. Bovendien wordt veel vis per ongeluk gevangen en later teruggegooid als afval - de zogenaamde bijvangst.

Volgens schattingen is bijvangst goed voor ongeveer 40% van de wereldwijde commerciële vangst.

Vervuiling is een andere belangrijke oorzaak van schade. Plastic, rioolwater en overtollige voedingsstoffen spoelen van het land en creëren zogenaamde “dode zones” in de oceaan. Die stoffen veroorzaken namelijk een wildgroei van bacteriën op de zeebodem die zuurstof verbruiken en ander leven verstikken, aldus Battle.

Tegelijkertijd heeft de klimaatverandering ook gevolgen voor de gezondheid van de oceanen: koraalriffen verbleken en vissen worden gedwongen te migreren naar koelere wateren.

Welk percentage van de oceanen is beschermd?

Tijdens VN-besprekingen in december in Montreal bereikten de landen overeenstemming over een historisch akkoord om het verlies aan biodiversiteit af te remmen en om te buigen, inclusief een doelstelling om tegen 2030 30% van het land en de zeeën te beschermen.

Natuurbeschermers hopen dat het natuurpact de aanzet kan geven tot een verdrag over de oceanen, aangezien de “30 tegen 30-doelstelling” waarschijnlijk niet haalbaar is zonder bescherming van de volle zee.

Momenteel is volgens de laatste IUCN-cijfers wereldwijd 8,16% van de zeegebieden beschermd, waaronder 1,44% van de volle zee.

Tot de beschermde gebieden op volle zee behoren delen van de Noordoost-Atlantische en Antarctische oceanen. Omdat de beschermingsverdragen eerder regionaal dan mondiaal zijn, zijn ze niet bindend voor alle overheden.

Is de bescherming van zeegebieden doeltreffend?

Beschermde mariene gebieden (MPA’s) helpen de natuur in stand te houden door bepaalde activiteiten zoals vissen te verbieden. Verschillende wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat goed gehandhaafde MPA’s het aantal en de diversiteit van de soorten in de gebieden en daarbuiten doen toenemen.

‘De echte test zal zijn om die beschermde gebieden op volle zee te creëren’

‘Als de overvloed aan zeeleven groter is binnen die beschermingsgebieden hebben ze overloopeffecten, omdat MPA’s geen afgesloten grenzen hebben’, zegt Karan van Pew.

Ze geeft echter aan dat de doeltreffendheid van de MPA’s afhangt van een goed beheersplan om de handhaving te garanderen en van

de aanwezigheid van de juiste instrumenten zoals satellieten met hoge resolutie.

Het verdrag inzake de volle zee waarover in New York wordt onderhandeld, zou volgens Karan een leemte opvullen door een wettelijk mechanisme te creëren om beschermde gebieden op volle zee in te stellen.

‘De echte test zal zijn om die beschermde gebieden op volle zee te creëren en ervoor te zorgen dat ze volledig beschermd zijn tegen winningsactiviteiten’, legt ze uit.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen bij IPS-partner Thomson Reuters News Foundation

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2790   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift

Met de steun van

 2790  

Onze leden

11.11.1111.11.11 Search <em>for</em> Common GroundSearch for Common Ground Broederlijk delenBroederlijk Delen Rikolto (Vredeseilanden)Rikolto ZebrastraatZebrastraat Fair Trade BelgiumFairtrade Belgium 
MemisaMemisa Plan BelgiePlan WSM (Wereldsolidariteit)WSM Oxfam BelgiëOxfam België  Handicap InternationalHandicap International Artsen Zonder VakantieArtsen Zonder Vakantie FosFOS
 UnicefUnicef  Dokters van de WereldDokters van de wereld Caritas VlaanderenCaritas Vlaanderen

© Wereldmediahuis vzw — 2024.

De Vlaamse overheid is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.