VN-drugsrapport veroordeelt legalisering

Vandaag, dinsdag 4 maart, stelt het VN-drugsagentschap INCB – International Narcotics Control Board- zijn jaarlijks drugsrapport voor.  Het rapport focust op het globale economische en sociale kostenplaatje van drugsmisbruik en spoort de landen aan tot meer inzet voor preventie. Het INCB blijft ook expliciet gekant tegen enige vorm van legalisering.
 

  • © Unis INCB- president Raymond Yans betreurt dat sommige landen of deelstaten legalisering voor niet-medische redenen en niet-wetenschappelijk gebruik in overweging nemen of al doorgevoerd hebben, maar krijgt kritiek voor zijn starre houding. © Unis

Het INCB is het controleorgaan dat waakt over de drie conventies: de Single Convention on Narcotic Drugs (1961), de Convention on Psychotropic Substances (1971) en de United Nations Convention against illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (1988).

Het nieuwe rapport focust op het globale economische en sociale kostenplaatje van drugsmisbruik en spoort de landen aan tot meer inzet voor preventie.

INCB- president Raymond  Yans betreurt dat sommige landen of deelstaten legalisering voor niet-medische redenen en niet-wetenschappelijk gebruik in overweging nemen of al doorgevoerd hebben. Volgens Yans, van Belgische nationaliteit, is dit een flagrante schending van de verdragen. Hij noemt die decriminalisering een ernstige bedreiging voor de publieke gezondheid en het welzijn, waar de staten, volgens de conventies, hun verantwoordelijkheid voor moeten opnemen.

Kortzichtig en blind

Dit hardnekkig vasthouden aan de repressieve aanpak van Yans wordt door verschillende experten als problematisch ervaren. Het Transnational Institute (TNI) en het Global Drug Policy Observatory (GDPO) roepen de VN op om een open dialoog aan te gaan over de huidige reële situaties in diverse landen en pleiten voor een hervorming van het huidige VN-drugsbeleid omtrent cannabis.

Ze noemen de stugge houding van directeur Yans, die de Uruguayaanse regering beschuldigt van “piraterij”, kortzichtig en blind voor de resultaten van de repressieve aanpak, die na al die jaren het probleem alleen maar erger gemaakt heeft. ‘Het cannabis verbod is er helemaal niet in geslaagd het gebruik in te dijken, terwijl de gevangenissen vol zitten met jonge mensen, de illegale netwerken zich hebben vermenigvuldigd en het geweld is toegenomen.’

Duivel in wijwatervat

Martin Jelsma van TNI wijst er op hoe cannabis op een arbitraire manier in de conventie terecht gekomen is en hoe de INCB steeds repressiever is geworden. ‘Yans weert zich als een duivel in een wijwatervat, omdat het VN-orgaan alle controle dreigt te verliezen over de reële situatie in diverse landen’, aldus Jelsma.

Later deze maand vindt er in Wenen een topconferentie plaats over het VN-drugsbeleid. Daar zal de agenda besproken worden voor de Algemene Vergadering van de VN over de aanpak van het mondiale drugsproblematiek in New York in 2016.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Wil je dat MO* dit soort verhalen blijft brengen?
Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift

Word proMO* of Doe een gift

Over de auteur

  • Latijns-Amerika & ecologie
    Alma De Walsche schrijft over ecologische thema’s, van klimaat- en energiebeleid, over landbouw- en voedsel tot transitie-initiatieven en baanbrekers. Ze volgt al enkele decennia Latijns-Amerika, met een speciale focus op de Andeslanden.